Interventiezones

Interventiezones

Tijdens een noodsituatie wordt het rampterrein ingedeeld in verschillende zones. De afbakening zal gebeuren in functie van de specifieke omstandigheden van de noodsituatie (windrichting, betrokken product, soort incident, bevolkingsdichtheid…). Deze afbakening heeft tot doel om:

  • het rampterrein vrij te houden voor de hulpdiensten en de toegang te regelen;
  • de veiligheid van de hulpdiensten en de bevolking te waarborgen;
  • de samenwerking en communicatie tussen de hulpdiensten te optimaliseren.


De afbakening van de zones in het rampgebied wordt weergegeven met kleuren. De kleur verwijst naar het gevaar en de toegangsmogelijkheden voor de burgers:

  • Rode zone (afgebakend door de uitsluitingsperimeter): (zeer) groot gevaar, enkel te betreden door brandweer, de civiele bescherming of gespecialiseerde diensten.
  • Oranje zone (afgebakend door de isolatieperimeter): hinderlijke effecten, die niet schadelijk zijn voor de gezondheid, in principe voorbehouden voor de hulpdiensten.
  • Gele zone (afgebakend door de ontradingsperimeter):
 lichte hinder mogelijk, toegankelijk voor plaatselijke bewoners en werknemers.

De inrichting van deze zones zullen in een noodsituatie zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd via diverse kanalen (radio, verkeersborden, website, Twitter…). Om het werk van de hulpdiensten niet te belemmeren verzoeken wij iedereen om deze zones altijd en overal te respecteren.