Coördinatieopdracht

De Vlaamse regering gaf aan de provinciegouverneurs een specifiek mandaat met bijhorende opdracht. Deze opdracht vloeit voort uit de zogenaamde interne staatshervorming (goedgekeurd op 8 april 2011), die o.m. het vergroten van de efficiëntie van het bestuur door afstemming tussen en samenwerking van verschillende overheidsdiensten beoogt.

De gouverneurs kregen de uitdagende maar moeilijke opdracht om op permanente basis beleidsprocessen, controleopdrachten en de werking van de Vlaamse overheidsdiensten in hun provincie op mekaar en op deze van andere beleidsniveaus af te stemmen waaronder de gemeentebesturen. Zo moet de gouverneur zijn/haar brugfunctie tussen de verschillende overheidsdiensten en andere partners in concreto waarmaken.

Ik vul deze opdracht van de Vlaamse overheid op minstens drie verschillende manieren in:

  1. Coördinerend en/of bemiddelend optreden in besluitvormingsprocessen van lokaal of regionaal belang
  2. Bemiddelend optreden in concrete, lopende dossiers die dreigen te vertragen of vast te lopen
  3. Het oprichten van een overlegplatform waarop de Vlaamse buitendiensten elkaar regelmatig ontmoeten


Van de eerste twee invullingen is sprake bij vragen van de gemeenten, de provincie, een Vlaams minister c.q. Vlaamse afdeling of dienst of zelfs van ondernemers en/of potentiële investeerders. Steeds tracht ik een constructieve dialoog te stimuleren tussen de betrokken partners om zo samen zo snel als mogelijk een goede, gedragen en uitvoerbare oplossing uit te werken met veel soft power via de techniek van co-creatie.

Sinds de beslissing van de Vlaamse regering van 29 april 2011 is de coördinatieopdracht operationeel. De verschillende partners kunnen mij om een tussenkomst verzoeken. Ik word hiervoor ondersteund door Bram Abrams, waarnemend arrondissementscommissaris en door de provinciale afdeling Antwerpen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.