Criminaliteitspreventie

Alle korpsen en preventiediensten uit de provincie zijn vertegenwoordigd in de ‘De Ronde Tafel Technopreventie’. Hier worden nieuwe technieken en acties ter preventie van diefstal in woningen voorgesteld. Op die manier blijven de Diefstal Preventie Adviseurs (DPA's) te allen tijde op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van inbraakpreventie. Zij delen hun kennis graag en geven tijdens woningbezoeken gratis tips over wat u zelf kan doen om een inbraak te voorkomen.

Samen met de deputatie van de provincie Antwerpen werkten we verschillende projecten uit rond criminaliteitspreventie onder andere over cyberpesten van minderjarigen en buurtinformatienetwerken (BIN's).

Antwerpen telt meer dan 600 BIN’s. Daarmee zijn meer dan de helft van alle Vlaamse BIN’s actief in provincie Antwerpen. De dienst politionele veiligheid ondersteunt de BIN's, organiseert verschillende uitwisselingsmomenten en realiseert initiatieven zoals 'Hoe hou ik mijn BIN levendig?’, een startergids voor nieuwe BIN', een provinciaal BIN-event, de ondersteuning van de provinciale BIN-stuurgroep,...