Bestuurlijke coaching en toezicht

Als commissaris van de Vlaamse regering ben ik o.m. bevoegd voor het bestuurlijk toezicht op de steden, de gemeenten en de OCMW's in de provincie. Bestuurlijk toezicht na klachten van burgers of mandatarissen dan wel in het algemeen, vullen we allang niet meer in met een “vermanend vingertje” dat hen fouten of onzorgvuldig bestuur verwijt en met genoegen beslissingen schorst. Voor alles willen we gemeenten coachen en ondersteunen om hun ambities en doelstellingen te helpen bereiken op een juridisch-technisch correcte manier.

De gemeenten maximaal, gericht en resultaat gedreven coachen, begeleiden en ondersteunen bijv. door samen proactief naar oplossingen te zoeken; plannen en ambities waar te helpen maken en/of uitdagingen aan te gaan, beschouw ik inderdaad als een kerntaak. Waar nodig en gewenst adviseren en bemiddelen we bij conflicten, helpen we zoeken naar synergiën en zijn we het centrale aanspreekpunt voor klachten van alle mandatarissen of burgers. Zodra ze benoemd zijn door de Vlaamse minister van Binnenlandse aangelegenheden leggen de burgemeesters hun eed af in handen van de gouverneur. Dat schept een band en houdt engagementen in.

Werkbezoeken aan steden en gemeenten

Op relatief korte tijd alle gemeenten van de provincie Antwerpen bezoeken, dat was één van mijn ambities toen ik gouverneur werd.  Zulke werkbezoeken zijn meer dan boeiend en leerrijk. De gemeenten stellen hun projecten en beleidsinitiatieven voor. Samen bekijken we of en hoe de provincie en/of ikzelf en de gemeenten kunnen samenwerken om die ambities effectief of sneller en beter waar te maken. Al naargelang het thema bereiden medewerkers van de federale, Vlaamse óf provinciale diensten de dossiers voor. Een toonbeeld van “ontkokerd” werken door afstemming en samenwerking. Altijd zijn deze bezoeken een (nieuwe) start of voortzetting van een intensieve, constructieve samenwerking met de steden en gemeenten. Een snellere manier om te ontdekken wat er in de gemeenten en bij de mensen leeft, is er allicht niet.

Overleg

Om de 6 maanden organiseren mijn diensten en ik een breed overleg met de 69 burgemeesters van de provincie Antwerpen. De implementatie van de brandweerhervorming, overleg over een schaalvergroting van de politiezones, de realisatie van een ANPR-netwerken, regioscreening, de strijd tegen verkeerscriminaliteit en – onveiligheid, een performant winter- en hitteplan, de voorbereiding van een veilige festivalzomer….Tot daar een kleine greep uit de thema’s die we bespreken.