Informatie over de opvang van ontheemden uit Oekraïne

Sinds de start van de oorlog in Oekraïne in februari 2022 engageert Vlaanderen zich, samen met de gouverneurs en de lokale besturen tot de opvang (60% van het aantal tijdelijk ontheemden in België) en de creatie van voldoende duurzame opvangoplossingen voor Oekraïense ontheemden. Spreiding en lokale draagkracht zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Dankzij het voorziene subsidiekader kon er reeds een solide basis aan opvangplaatsen gecreëerd worden.

Europese autoriteiten hebben het statuut van ontheemden verlengd tot maart 2024. De komende periode dienen de gecreëerde opvangplaatsen geconsolideerd te worden en waar mogelijk blijft de creatie van een beperkt nieuw aanbod in functie van buffercapaciteit wenselijk. Ook plaatst deze verlenging de nood aan ruimere participatie van de ontheemden aan het maatschappelijk leven extra op de voorgrond. Met het oog op het verzekeren van de stabiliteit werd het ondersteuningskader verlengd tot maart 2024. 

Op de website vlaanderenhelptoekraine.be vindt u steeds de meest actuele informatie over de Vlaamse initiatieven en maatregelen in het kader van de opvang van Oekraïense ontheemden. Informatie van Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken vindt u terug op de website info-ukraine.be.  Deze website bevat ook informatie voor lokale besturen alsook nieuwsupdates over het conflict.