Informatie over de opvang van ontheemden uit Oekraïne

Op de website vlaanderenhelptoekraine.be vindt u steeds de meest actuele informatie over de Vlaamse initiatieven en maatregelen in het kader van de opvang van Oekraïense ontheemden. Informatie van Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken vindt u terug op de website info-ukraine.be.  Deze website bevat ook informatie voor lokale besturen alsook nieuwsupdates over het conflict.


Het doel was om tegen midden juni 30.000 opvangplaatsen te creëren verspreid over Vlaanderen. Dit doel werd bij benadering behaald. Tot het einde van 2022 blijft dit doel behouden, maar wordt er extra ingezet op verduurzaming en collectieve opvang (vb. gastgezinnen die maar tijdelijk konden opvangen worden vervangen door collectieve opvangplaatsen zoals oude kloosters, leegstaande kantoren, hotels, …). We roepen gemeenten nog steeds op om creatief na te denken hoe dit in de eigen gemeente georganiseerd kan worden. Ondertussen zijn ook zowel het Antwerpse als het Mechelse nooddorp operationeel.

Vlaanderen wil zich engageren om samen met gouverneurs, lokale besturen en het brede middenveld ook te voorzien in voldoende duurzame opvangoplossingen voor Oekraïense ontheemden, waarbij de al krappe reguliere woningmarkt zo weinig mogelijk extra belast wordt. 
Onder het thema 'Huisvesting' op vlaanderenhelptoekraine.be vindt u de link naar de digitale huisvestingstool waarin u mogelijke opvangplaatsen kunt aanmelden. U kunt daarbij zowel instapklare opvanglocaties ingeven, als locaties waar eerst nog inrichting of aanpassingswerken moeten gebeuren.

Wil u communiceren met de Oekraïense ontheemden maar ondervindt u hierbij problemen? Dan vindt u hier een geïllustreerde woordenlijst van basiswoorden en -uitdrukkingen in het Nederlands en het Oekraïens.