Informatie over de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne

Op de website vlaanderenhelptoekraine.be vindt u steeds de meest actuele informatie over de Vlaamse initiatieven en maatregelen in het kader van de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Informatie van Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken vindt u terug op de website info-ukraine.be.  Deze website bevat ook informatie voor lokale besturen alsook nieuwsupdates over het conflict.

Tegen eind maart 2022 wil Vlaanderen 18.000 duurzame opvangplaatsen vrij maken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Tegelijk bereidt Vlaanderen zich voor op een nog grotere toestroom - en dus ook huisvestingsnood - van Oekraïense vluchtelingen. En u kunt daarbij helpen! 
Vlaanderen wil zich engageren om samen met gouverneurs, lokale besturen en het brede middenveld ook te voorzien in voldoende duurzame opvangoplossingen voor Oekraïense vluchtelingen, waarbij de al krappe reguliere woningmarkt zo weinig mogelijk extra belast wordt. 
Onder het thema 'Huisvesting' op vlaanderenhelptoekraine.be vindt u de link naar de digitale huisvestingstool waarin u mogelijke opvangplaatsen kunt aanmelden. U kunt daarbij zowel instapklare opvanglocaties ingeven, als locaties waar eerst nog inrichting of aanpassingswerken moeten gebeuren.

Wil u communiceren met de Oekraïense vluchtelingen maar ondervindt u hierbij problemen? Dan vindt u hier een geïllustreerde woordenlijst van basiswoorden en -uitdrukkingen in het Nederlands en het Oekraïens.