Informatie over de opvang van ontheemden uit Oekraïne

Sinds de start van de oorlog in Oekraïne in februari 2022 engageert Vlaanderen zich, samen met de gouverneurs en de lokale besturen tot de creatie van voldoende opvangoplossingen (60% van het aantal tijdelijk ontheemden in België) en de bredere ondersteuning en integratie voor Oekraïense ontheemden. Spreiding en lokale draagkracht zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Dankzij het voorziene subsidiekader kon er reeds een solide basis aan opvangplaatsen gecreëerd worden.

Europese autoriteiten hebben het statuut van ontheemden verlengd tot maart 2025. Hoewel verschillende gemeenten de (collectieve) opvangplaatsen gecontroleerd afbouwen en op zoek gaan naar herhuisvesting, is er nog steeds een dagelijkse instroom van nieuwe ontheemden en blijven opvangplaatsen nodig. Daarom werd ook het voorziene subsidiekader verlengd. De situatie in Oekraïne wordt op de voet opgevolgd, en de vervolgstrategie wordt steeds bepaald aan de hand van signalen op het terrein.

Op 15/02/2024 waren er in provincie Antwerpen 14.212 Oekraïners ingeschreven in het rijkregister. Hiermee is de provincie absolute koploper in Vlaanderen.

Op de website https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine vindt u steeds de meest actuele informatie over de Vlaamse initiatieven en maatregelen in het kader van de opvang van Oekraïense ontheemden. Informatie van Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken vindt u terug op de website https://info-ukraine.be/nl .  Deze website bevat ook informatie voor lokale besturen alsook nieuwsupdates over het conflict.