Fasering

Fasering van de noodplanning

Wanneer een noodsituatie zich voordoet kan er een noodplan worden afgekondigd. Al naargelang de ernst en/of de uitgestrektheid zal er een gemeentelijke, provinciale of federale fase worden afgekondigd.

Ik zal de provinciale fase afkondiging wanneer de noodsituatie zich voordoet in meer dan één gemeente van de provincie Antwerpen en/of er grote behoefte is aan in te zetten middelen. In een provinciale fase zal ik de hulpverlening vanuit het provinciaal coördinatiecomité coördineren en de nodige beleidsbeslissingen nemen.

Wanneer een gemeente de gemeentelijke fase afkondigt, worden de Dienst Noodplanning en ikzelf hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht.

Eind mei 2011 kondigde ik de provinciale fase af ter bestrijding van de grootste ecologische ramp die Vlaanderen tot nog toe getroffen heeft: de brand op de Kalmthoutse heide.