CC/CP-Ops

Multidisciplinaire coördinatie

Tijdens een noodsituatie overleggen de verschillende disciplines op twee niveaus:

 

  • De beleidscoördinatie: het coördinatiecomité (CC)
    Tijdens een provinciale fase zal het provinciaal coördinatiecomité onder mijn leiding de noodzakelijke beleidsbeslissingen nemen. In het coördinatiecomité word ik uitermate deskundig geadviseerd door vertegenwoordigers van de verschillende disciplines, eventueel aangevuld met experten, vertegenwoordigers van het betrokken bedrijf en de gerechtelijke overheid. De beleidsbeslissingen genomen door het coördinatiecomité hebben betrekking op het effectgebied van de noodsituatie: schuilen, evacuatie…Het coördinatiecomité komt veelal samen in het gemeentehuis of de brandweerkazerne van de getroffen gemeente

 

  • De operationele coördinatie: operationele commandopost (CP-Ops)
    In de operationele commandopost worden de activiteiten van de verschillende hulpdiensten op het terrein gecoördineerd. In de CP-Ops zijn alle disciplines vertegenwoordigd en staat (meestal) onder leiding van een brandweercommandant. Er worden operationele beslissingen genomen met betrekking tot het brongebied: brandbestrijding, medische zorgen, handhaven van perimeters… De CP-Ops bevindt zich in de nabijheid van de noodsituatie en is meestal georganiseerd in een mobiele container.