Coronavirus COVID-19

Heb je een vraag over de federale coronamaatregelen? Neem dan een kijkje op www.info-coronavirus.be.
Je vindt er een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen.
Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact op met de federale infolijn 0800 14 689

Op 14 september 2022 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie een interessant rapport over het opbouwen van vertrouwen in risico-communicatie. Het volledige rapport kan u hier nalezen.

Ben je op zoek naar informatie over uitbraken van COVID-19 op gemeentelijk niveau? Dan kan je terecht op volgende website:

https://www.coronafacts.be/

Volg je graag de cijfers van de vaccinaties, per provincie  of per gemeente, op de voet? De Vlaamse vaccinatieteller toont je elke dag hoeveel mensen in Vlaanderen intussen gevaccineerd zijn met 1 of 2 dosissen van een COVID-19-vaccin. Neem dan hier een kijkje:

https://www.laatjevaccineren.be/wie-waar-en-wanneer/vaccinatieteller

Wil u op de hoogte blijven van de motivatie van de Vlamingen? Dan kan u terecht bij de motivatiebarometer. U kan hier ook zelfdelnemen aan het onderzoek.

Wil u een wetenschappelijke toelichting over de booster-vaccins vind u hier meer informatie.

Lees op het tabblad perscommunicatie alle opiniestukken van de gouverneur over de coronapandemie.

COVID-19 is nog steeds niet verdwenen. Dat bleek ook erg duidelijk tijdens de meest recente bijeenkomst van het COVID-19 IHR Emergency Committee van de WHO

Gouverneur Cathy Berx: "Het Wintermanifest bevat wel degelijk noodzakelijke bouwstenen voor maatschappelijke veerkracht in tijden van crisis!"

"Als schakeltje binnen de noodplanning en het crisisbeheer, las ik met veel waardering en instemming het zogenaamde Wintermanifest van 30 december 2021. Dat her en der een zin of een passage wat polemiserend, volgens sommigen aanvallend is geschreven doet geen afbreuk aan de kwaliteiten ervan. Het is trouwens – zoals het ook zelf aangeeft – niet enkel pertinent voor een wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoord pandemiebeleid, maar vooral ook voor het crisis- of ‘resilience’ beleid in het algemeen. Als velen tijd en energie investeren om grondig te reflecteren over wat was en wat nog beter kan, zijn ‘gekwetste ego’s’ of lange tenen m.i. misplaatst. Uitgestoken handen zijn er om te grijpen, niet om in te spuwen.

Veel belangrijker nog dan de kritiek is de uitnodiging tot breed, diep en volgehouden engagement van eenieder die eruit spreekt. In die zin is het inderdaad jammer dat niet eerder volgehouden en aanklampende initiatieven werden genomen om de degelijke voorstellen in de praktijk te brengen, eerder dan ze achteraf als beter alternatief voor te stellen."

Het volledige opiniestuk van de gouverneur kan u hier nalezen.

Studie naar het effect van de avondklok op het verloop van de Covid-19 curve in Antwerpen in de zomer van 2020 

In de zomer van 2020 kende provincie Antwerpen een opvallende en forse toename van het aantal positieve Covid-19 tests. Maar liefst de helft van de landelijke besmettingen situeerde zich in de Antwerpse provincie. Mede op vraag van de Nationale Veiligheidsraad nam gouverneur Cathy Berx eind juli 2020 dan ook bijkomende maatregelen, die in aanvulling op de nationale maatregelen, essentieel waren om de sterke stijging van het aantal besmettingen in de provincie in het algemeen en in stad en regio Antwerpen in het bijzonder, een halt toe te roepen en zo snel als mogelijk terug te dringen. Het sociale leven 4 weken lang, van 27 juli tot 26 augustus, drastisch reorganiseren om fysieke sociale contexten maximaal te beperken en bijgevolg de kans op verdere besmettingen zo klein mogelijk te maken, waren hét opzet en het doel.

Naast bijkomende maatregelen als verplicht telewerken, de invoering van de algemene mondmaskerplicht en vervroegd sluitingsuur voor horeca kondigde de gouverneur op 27 juli een algemene avondklok af voor Antwerpen. Behalve voor dringende, niet-uitstelbare verplaatsingen was aanwezigheid op het openbaar domein verboden van 23.30 tot 6 uur. Het bleek - helaas - de enige manier om nachtelijk vertier echt aan banden te leggen. Omwille van een hittegolf - om mensen de mogelijkheid te geven 's nachts buiten afkoeling te zoeken - werd de avondklok een nachtklok van 1.30 tot 5 uur. Van zodra het aantal besmettingen voldoende teruggedrongen was dankzij de indrukwekkende inspanningen van alle Antwerpenaren  werden de bijkomende maatregelen voor provincie Antwerpen op 26 augustus 2020 weer opgeheven.

Meteen erna voerde Wim Flipse, arts infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid, een onderzoek naar de effectiviteit van de lokale avondklok in Antwerpen, en dit samen met Maaike Van Overloop, medisch coördinator van de eerstelijnszones in Antwerpen en gouverneur Cathy Berx zelf.

Een van de Besluiten van de studie stelt dat een avondklok effectiever is als er meer besmettingen zijn. In stad Antwerpen was er een zeer uitgesproken effect, in de andere steden van de provincie Antwerpen was dat er nauwelijks, of trad het effect pas later op. Toch, aldus gouverneur Berx, was het zinvol om de maatregelen voor de hele provincie in te voeren. Het doel van de reeks maatregelen was immers om onmiddellijk een gedragswijziging te creëren en zo de stijging van de besmettingen te doen stoppen. Met de beslissing om de avondklok niet alleen voor de stad, maar voor de hele provincie op te leggen, werd een verschuiving van het risicogedrag vanuit de stad naar de omliggende gemeenten voorkomen. Het is de verdienste van alle inwoners om de daling van de curve in de provincie te realiseren, dankzij een aangepast gedrag.

De algemene conclusie van de studie luidt: “Lokale uitbraken kunnen ingedijkt worden als er snel en doortastend opgetreden wordt. Optreden omvat een geheel van effectieve maatregelen die helder en klaar geformuleerd worden en die in staat zijn het aantal contactmomenten drastisch te reduceren. De avondklok neemt daar een belangrijke plaats in. Hoe meer besmettingen er waren, hoe effectiever de avondklok was.” 

Cathy Berx dankt dr. Wim Flipse meest hartelijk voor het buitengewoon waardevolle en sterk gewaardeerde initiatief om meteen een kritisch onderzoek te starten naar de effectiviteit van de niet-vanzelfsprekend en om begrijpelijke redenen gecontesteerde maatregel. Ze dankt ook dr. Maaike van Overloop van de ELZ Antwerpen voor haar waardevolle reflecties.

U kan de volledige studie hier nalezen.