Lokale besturen

Provincie Antwerpen zet al vele jaren sterk in op de ondersteuning en versterking van haar lokale besturen.  Met diverse tools, projecten en initiatieven wil de provincie alle Antwerpse steden en gemeenten helpen en begeleiden om duurzaam en doordacht stappen vooruit te zetten op de tal van domeinen: van verkeersveiligheid en mobiliteit tot klimaat en energie, van dorpskernversterking en detailhandel tot onderwijs en ruimtelijke ordening.Het volledige overzicht kan u hier terugvinden.