Verkeersveiligheid

WODCA

Elke dode of zwaargewonde in het verkeer is en blijft er één teveel! Een “nul slachtofferbeleid” daar droom ik van. Daar streef ik naar. Wat kan in Zweden, kan net zo goed in Antwerpen, in Vlaanderen! Een verkeersveilig Antwerpen bereik je niet alleen. We moeten dat samen willen en samen waarmaken. Dag in dag uit! Samen met de lokale politiezones, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, de Vlaamse Afdeling Wegen en Verkeer, de dienst mobiliteit van de provincie Antwerpen en vele anderen zetten we heel gericht in op verkeersveiligheid. Helaas is en blijft er nog veel werk aan de winkel.


Weekendongevallen Door Controles Aanpakken (WODCA) is allicht het bekendste initiatief inzake verkeersveiligheid in provincie Antwerpen. De meeste weekendongevallen zijn rechtstreeks gelinkt aan rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en/of overdreven snelheid. De slachtoffers zijn doorgaans jong en in de fleur van hun leven. Elk weekend opnieuw zijn er over de hele provincie gemiddeld 140 politieagenten op de been om zoveel mogelijk chauffeurs te controleren. Rijden, alcohol en drugs gaan niet, gaan nooit samen en dulden we niet. Via strenge controles willen we dat week na week herhalen. Des te groter de pakkans, des te kleiner het aantal chauffeurs die alsnog het risico nemen om onder invloed of te snel te rijden. Want laten we wel wezen: alleen wie echt nuchter is, is zeker!


Behalve aan controles werken we binnen het WODCA-initiatief ook aan preventie. Zo zetten we sterk in op sensibilisering en verkeerseducatie. De sensibiliseringscampagnes focussen vooral op jonge bestuurders, al zijn het lang niet alleen jongeren die rijden onder invloed van drugs of alcohol. Jongeren zijn wel het meest kwetsbaar. Tijdens de weekendnachten zijn het vooral jonge mensen die het leven laten en/of – vaak levenslang – gehandicapt raken door een zwaar ongeval. Samen met de Universiteit Antwerpen voerden we een onderzoek naar het alcohol- en druggebruik bij Antwerpse studenten. Dit leverde onder andere volgende resultaten op:
 

  • Studenten vinden autorijden en (brom)fietsen onder invloed van alcohol en/of drugs onveilig.
  • De helft van de studenten heeft al eens meegereden met iemand waarvan ze zeker wisten dat hij/zij onder invloed was.
  • Het uitdelen van alcoholtesters kan mensen sensibiliseren voor de gevaren van rijden onder invloed.

De Universiteit Antwerpen werkte een alcoholbeleidsplan voor studenten uit naar aanleiding van het onderzoek. Een volgende stap is de ontwikkeling van een campagne die niet alleen gericht is op chauffeurs die onder invloed rijden, maar ook op hun passagiers die nog al te vaak met hen meerijden.

Provinciale Adviescommissie voor Verkeersveiligheid Antwerpen (PAVA)

De Provinciale Adviescommissie voor Verkeersveiligheid Antwerpen (PAVA) verenigt zoveel mogelijke partners, actief binnen het domein van de verkeersveiligheid. Ons opzet: zoeken naar synergiën door samenwerking bij de aanpak van de verkeersonveiligheid en -criminaliteit.

PAVA beoogt o.m. een betere afstemming van de wetgeving en van verkeersveiligheidsacties, het creëren van samenwerking, pijnpunten duiden etc. De partners die samenwerken binnen de PAVA zijn onder andere de procureur des Konings, de gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit, de directeur-coördinator (dirco) van de gedeconcentreerde Coördinatie- en Steundirectie van Antwerpen (Federale Politie van Antwerpen), de gemandateerde korpschefs, de wegpolitie, de leden van het Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV), het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV), de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), de beheerders van de weginfrastructuur, Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK), Rondpunt vzw.”

Vlaams forum verkeersveiligheid (VFV)

Het Vlaams Forum Verkeersveiligheid (VFV) is een overlegplatform waarin alle betrokkenen op het gebied van verkeersveiligheid in Vlaanderen zetelen.

Het forum heeft enerzijds een overlegfunctie: de deelnemende organisaties zoeken naar afstemming en wisselen kennis en ervaring uit. Anderzijds formuleert het forum adviezen aan de Vlaamse of Federale regering om de verkeersveiligheid op de wegen te verbeteren.

Gouverneur Cathy Berx is voorzitter van het forum. Het VFV komt 4 keer per jaar samen.

Aanvullende acties verkeersveiligheid