Verkeersveiligheid

WODCA

Weekendongevallen Door Controles Aanpakken (WODCA) is allicht het bekendste initiatief inzake verkeersveiligheid in provincie Antwerpen. De meeste weekendongevallen zijn rechtstreeks gelinkt aan rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en/of overdreven snelheid. De slachtoffers zijn doorgaans jong en in de fleur van hun leven. Elk weekend opnieuw zijn er over de hele provincie gemiddeld 140 politieagenten op de been om zoveel mogelijk chauffeurs te controleren. Rijden, alcohol en drugs gaan niet, gaan nooit samen en dulden we niet. Via strenge controles willen we dat week na week herhalen. Des te groter de pakkans, des te kleiner het aantal chauffeurs die alsnog het risico nemen om onder invloed of te snel te rijden. Want laten we wel wezen: alleen wie echt nuchter is, is zeker!

Behalve aan controles werken we binnen het WODCA-initiatief ook aan preventie. Zo zetten we sterk in op sensibilisering en verkeerseducatie. De sensibiliseringscampagnes focussen vooral op jonge bestuurders, al zijn het lang niet alleen jongeren die rijden onder invloed van drugs of alcohol. Jongeren zijn wel het meest kwetsbaar. Tijdens de weekendnachten zijn het vooral jonge mensen die het leven laten en/of – vaak levenslang – gehandicapt raken door een zwaar ongeval. 

 

Provinciale Adviescommissie voor Verkeersveiligheid Antwerpen (PAVA)

De Provinciale Adviescommissie voor Verkeersveiligheid Antwerpen (PAVA) verenigt zoveel mogelijke partners, actief binnen het domein van de verkeersveiligheid. Ons opzet: zoeken naar synergiën door samenwerking bij de aanpak van de verkeersonveiligheid en -criminaliteit.

PAVA beoogt o.m. een betere afstemming van de wetgeving en van verkeersveiligheidsacties, het creëren van samenwerking, pijnpunten duiden etc. De partners die samenwerken binnen de PAVA zijn onder andere de procureur des Konings, de gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit, de directeur-coördinator (dirco) van de gedeconcentreerde Coördinatie- en Steundirectie van Antwerpen (Federale Politie van Antwerpen), de gemandateerde korpschefs, de wegpolitie, de leden van het Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV), het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV), de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), de beheerders van de weginfrastructuur, Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK), Rondpunt vzw.”

Ondersteuning voor lokale besturen

Ik spoor de lokale besturen van provincie Antwerpen aan om deel te nemen aan het traject Verkeersveilige Gemeente. Provincie Antwerpen voorziet hiermee intensieve begeleiding voor lokale besturen om de verkeersveiligheid in hun gemeente te verbeteren. In het kader van dit traject wordt jaarlijks de Dag van de Verkeersveilige Gemeente georganiseerd. 

Bovendien spreek ik onze lokale besturen aanhoudend aan over de ‘Coalitie van 30’, waarin steden en gemeenten zich engageren voor maximum 30 km/u in de bebouwde kom in hun gemeente.

Vlaams forum verkeersveiligheid (VFV)

Het Vlaams Forum Verkeersveiligheid (VFV) is een overlegplatform waarin alle betrokkenen op het gebied van verkeersveiligheid in Vlaanderen zetelen.

Het forum heeft enerzijds een overlegfunctie: de deelnemende organisaties zoeken naar afstemming en wisselen kennis en ervaring uit. Anderzijds formuleert het forum adviezen aan de Vlaamse of Federale regering om de verkeersveiligheid op de wegen te verbeteren.

Ik ben voorzitter van het forum. Het VFV komt 4 keer per jaar samen.