Noodplanning

De gouverneur als coördinator tijdens noodsituaties


Wanneer hevige regenval zorgt voor ernstige wateroverlast, zware branden woeden of toxisch materiaal de volksgezondheid bedreigt…coördineer ik het optreden van de verschillende hulpdiensten. Net zoals een burgemeester een gemeentelijk noodplan (rampenplan) kan afkondigen, kan ik een provinciaal noodplan activeren. Dit betekent dat ik beslissingen neem over het effectgebied van het incident. Het provinciaal plan treedt in werking bij grootschalige noodsituaties. Dit zijn meestal noodsituaties waarbij meerdere gemeenten betrokken zijn en/of de middelen van een gemeente ontoereikend zijn waardoor hulpdiensten uit de hele provincie bijstand moeten verlenen. Ook de lange duur van en/of de grote, vaak zelfs internationale mediabelangstelling voor een incident of ramp kunnen leiden tot de afkondiging van een provinciale fase.

Bijgestaan door vertegenwoordigers van de verschillende disciplines coördineer ik in het provinciaal coördinatiecomité het optreden van de verschillende hulpdiensten en neem de nodige maatregelen: schuilmaatregelen, de evacuatie van bepaalde woongebieden, het informeren van de bevolking, het mobiliseren in bijkomende middelen…

Na een noodsituatie neem ik de beslissingen om een terugkeer naar de normale dagelijkse situatie mogelijk te maken. In deze nazorgfase kan het bijvoorbeeld concreet gaan over psychosociale ondersteuning, milieumaatregelen…

Na elk reëel incident en oefening is een grondige evaluatie noodzakelijk. Uit deze evaluaties worden positieve en verbeterpunten gehaald. Op basis van deze punten worden de nood- en interventieplannen bijgestuurd waar nodig.