Openingsrede 2013: Samen naar een klimaatbestendige provincie

20 augustus 2013 was, behalve een zoveelste prachtige zomerdag, ook Earth Overshoot Day: de dag waarop de mensheid alle natuurlijke hulpbronnen heeft geconsumeerd die de aarde in één jaar kan produceren. Op die bewuste 20ste augustus was wereldwijd bovendien al meer CO2 uitgestoten dan de aarde in een heel jaar kan absorberen. Sinds het begin van de jaren 70 neemt onze ecologische voetafdruk systematisch toe. Jaar na jaar leven we sneller en sterker in het ecologisch rood. In 1993 resp. 2003 viel Earth Overshoot Day op 21 oktober resp. 22 september. Twee resp. één maand later dan in 2013 dus. Of nog: elk decennium opnieuw gaan we vroeger op het jaar in het ecologisch rood! Toen was ik me daar nauwelijks van bewust. Sinds dit jaar is dat wel anders!

Immers, vandaag leeft maar liefst 80% van de wereldbevolking in landen die meer natuurlijke grondstoffen en hulpbronnen verbruiken dan ze zelf kunnen produceren. Zo hebben Belgen maar liefst 5,3 keer de oppervlakte van ons land nodig om ons consumptiepatroon “ecologisch” te financieren. De waarheid is er niet makkelijker op geworden. Precies daarom wil ik samen met alle inwoners nadenken over of en hoe wij als provincie samen de trend kunnen helpen keren. Kunnen we, en zo ja hoe, onze ecologische voetafdruk verkleinen? Kan onze provincie ook op dat vlak mee het verschil maken en zo ja hoe kunnen we daar via gerichte transitiepaden (wind, warmte, ruimtelijke ordening en zonne-energie) toe bijdragen?