Openingsrede 2023: Samen antifragiel: Noodplanning, crisisbeheer & maatschappelijke veiligheid in tijden van radicale transitie

Op vrijdag 1 december 2023 sprak gouverneur Cathy Berx haar jaarlijkse ‘state of the province’ uit voor de provincieraad. Dit jaar presenteerde ze haar rede: Samen antifragiel: Noodplanning, crisisbeheer & maatschappelijke veiligheid in tijden van radicale transitie.

 

Dit jaar presenteert gouverneur Cathy Berx de rede ‘Samen antifragiel: noodplanning, crisisbeheer en maatschappelijke veiligheid in tijden van radicale transitie’.  Met deze rede maakt de gouverneur de verbinding tussen enerzijds de rede-cyclus over de vier elementen: lucht (2019), aarde (bodem) (2020), vuur (2021) en water die in essentie ging over het duurzaam herstel van onze gebruiks- en omgevingsruimte (2022), en anderzijds de noodplanning en het crisisbeheer.

 

Met dank aan uitmuntende coauteurs vult ook dit jaar een uitgebreide publicatie de gesproken rede aan. De bijdragen in deze bundel gaan dieper in op verschillende thema’s zoals het succesvol realiseren van complexe transities, de wendbaarheid en veerkracht van onze noodplanning en crisisbeheer, uitdagingen en kansen die crises met zich meebrengen.

 

Drie uitdagende vragen vormen daarbij de rode draad:

·        Ten eerste: draagt het samen succesvol realiseren van de complexe transities (zoals een sociaalrechtvaardige klimaat- en energietransitie, het herstel van de biodiversiteit, een landbouwtransitie én een duurzame ruimtelijke transitie als cruciale hefboom om de voorgaande te realiseren) bij tot een daling van het aantal en de ernst van calamiteiten en incidenten én dus tot een dalende nood aan de inzet van het crisisbeheer?

Eenvoudiger geformuleerd: als we er samen in slagen om alle SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzameontwikkelingsdoelstellingen) duurzaam te realiseren, zijn we dan beter bestand tegen rampen en crises?

 

·        Ten tweede: zijn onze noodplanning en crisisbeheer in deze complexe tijden van transitie voldoende wendbaar en veerkrachtig om de vele uitdagingen en crises op doeltreffende wijze het hoofd te bieden? 

 

·        Ten derde: of en hoe kunnen wij, kan ook onze provincie groeien en bloeien, niet louter ondanks, maar vooral ook dankzij de crises en uitdagingen waarop we – in deze tijden van transitie- samen nieuwe antwoorden moeten verbeelden en formuleren?

 

Kortom, of en hoe kan onze samenleving, hoe kan ook onze provincie meer antifragiel worden?