Openingsredes

Naar jaarlijkse traditie spreek ik de deputatie en de provincieraadsleden toe na afloop van de begrotingsbesprekingen.

Voor de onderwerpen van de openingsredes inspireerde ik mij onder meer op het boek Econoshock van Antwerps econoom Geert Noels. Jaar na jaar worden de thema’s en uitgangspunten van dit boek systematisch uitgediept en toegepast op de provincie Antwerpen. Maar ook actuele dossiers waarin ik bemiddel of die ik mee opvolg kunnen een mogelijke inspiratiebron zijn.  ‘Grootse ambities, meer veiligheid en een goede gezondheid maken sterke(re) mensen’’. Vooral dan ook wanneer dit vanuit een brede, internationale blik op de wereld gebeurt en we daarbij oog hebben voor onze ecologische voetafrdruk. Vanuit een sterk geloof en rotsvaste overtuiging in de kracht van mensen en het belang van goed onderwijs, interessant en uitdagend werk, sterke gezinnen, voldoende aandacht voor cultuur, waarden en sport en een goed flankerend beleid op vlak van mobiliteit, modal shift, haven, ruimte om duurzaam te ondernemen, veiligheid en gezondheid tracht ik ertoe bij te dragen dat álle inwoners, bedrijven, organisaties, scholen en kennisinstellingen uit de provincie Antwerpen een aantal ambitieuze doelstellingen realiseren.

Onze provincie heeft alle troeven om sterk bij te dragen tot de realisatie van de Europese (agenda 2020), federale én Vlaamse Vlaanderen In Actie-doelstellingen (VIA) , met name een innovatieve kennisintensieve, open topregio worden met een hoge activiteits- en zorggraad in een gezonde omgeving. In een wereld waarin de economische en politieke macht naar het Oosten verschuift, moeten Antwerpen en Vlaanderen immers in alle openheid, met veel veerkracht, kritisch zelfvertrouwen en inzet van allen alle troeven maximaal en goed inzetten.