Openingsrede 2010: De eeuw van de (geestelijke) gezondheid

“Een gezonde bevolking zorgt voor een sterke economie”. Daarvan probeer ik zoveel mogelijk bedrijven, scholen, organisaties en mensen te overtuigen. Het is geen toeval dat bevolkingen in gezonde economieën met een sterke groei het minst kampen met overgewicht en obesitas. En ja, een obese patiënt kost een stevige 30 procent meer aan de ziekteverzekering dan een patiënt met een BMI lager dan 25. En ja, de directe kosten van overgewicht en obesitas – verlies aan productieve jaren en een hoger ziekteverzuim - liggen nog hoger en worden geraamd op 250 euro per jaar per inwoner. Het is niet voor niets dat de Wereldgezondheidsorganisatie het met stip op één zet als dé gezondheidsuitdaging met zware economische impact voor de toekomst. Bovendien is er een duidelijke link tussen de problemen van overgewicht en obesitas én de klimaatverandering. Meer dan aan een paternalistisch geheven vingertje is er nood aan een positieve en gedeelde ambitie: gezamenlijk streven naar een gezondere BMI door meer fruit en groenten, minder dierlijke vetten, minder alcohol en minder suikers.

De voedselindustrie, ondernemingen, scholen, instellingen zijn onze bevoorrechte partners om die ambitie te helpen realiseren. Het vergt een gedeelde en gemeenschappelijke inspanning van allen. En weet, de beloning zal navenant verdeeld zijn. We zullen er ons niet enkel beter bij voelen. De economie en sociale zekerheid en dus ieder van ons zal er wel bij varen. Finland en Maleisië zijn ons alvast succesvol voorgegaan! Die boodschap op een sportieve en aantrekkelijke manier samen met de deputatie blijven brengen is dé uitdaging. Kiezen voor een gezonde levensstijl moet vooral een bewuste keuze zijn, zonder dat we daarbij mensen met overgewicht stigmatiseren. In het verlengde van provinciale initiatieven zoals de stappenteller en de FITbus wil het provinciebestuur daarom starten met een aantal concrete projecten.
 
Gezondheidsvoorstellen en -projecten

Voorstel 1: De lancering van een piloot van een BMI- en gezondheidscharter voor bedrijven, scholen, verenigingen en overheden met als doelstelling om de BMI te helpen dalen en de mensen aan te moedigen een gezondere levensstijl aan te nemen.

Voorstel 2: Tegen 2020 moeten alle steden en gemeenten en minstens één derde van de grote bedrijven en scholen van de provincie Antwerpen beschikken over het label “Hartveilig”.

Voorstel 3: In alle gemeenten worden inwoners aangemoedigd om zich expliciet te laten registreren als orgaandonor. Elke gemeente zou daarom haar inwoners moeten stimuleren om zich als orgaandonor te registreren. De stad Turnhout werkte op dit vlak een heel succesvol beleid uit dat als goed voorbeeld navolging verdient in de hele provincie.  Meer en meer gemeenten volgen dit goede voorbeeld. Zo koppelde de gemeente Nijlen tijdens de verkiezingen van 25 mei 2014 het uitbrengen van een stem aan een registratie als orgaandonor.