Openingsrede 2012: Bestuur in beweging. Naar een bestuurskrachtiger Antwerpen

De bestuurlijke organisatie en de hervorming van het subregionale niveau zijn allicht niet het meest inspirerende onderwerp. Bij het begin van een nieuwe legislatuur op een moment dat de zogenaamde interne staatshervorming volop wordt uitgevoerd en ook elders gedacht of gewerkt wordt aan bestuurlijke vernieuwing, leek het evenwel een “onontkoombaar” thema. Temeer, omdat de belangrijkste doch zelden expliciet uitgesproken vraag, die ook nu weer aan de basis van de Vlaamse interne staatshervorming ligt, neerkomt op: “Zijn provincies inmiddels geen oubollig, overbodig want door de feiten en bijna zes staatshervormingen achterhaald bestuursniveau dat veel geld kost, maar nauwelijks tot geen maatschappelijke meerwaarde genereert?”.

Op deze en andere vragen probeert de openingsrede van 2012 antwoorden te geven. Tevens werkt ze enkele mogelijke hervormingsscenario's verder uit en bewijst en beargumenteert ze waarom een subregionaal, provinciaal niveau anno 2012 nog wel degelijk erg nuttig en noodzakelijk is.