Openingsrede 2011: Grensoverschrijders. Antwerpen: start hier, raak overal

Wie zijn we? Waar staan we voor en waar willen we naartoe in een wereld waar grenzen haast niet meer lijken te bestaan of voortdurend - en overigens geheel terecht - worden overschreden? Over de kansen, eventuele bedreigingen, uitdagingen, … van de voortschrijdende globalisering voor onze regio en provincie gaat deze rede: wat gebeurt er in de wereld? Wat betekent dat voor ons? Hoe gaan we daar als regio concreet op inspelen? Hoe gaan we er samen, ieder op zijn/haar niveau voor iedereen op een duurzame manier het allerbeste uithalen? En, wat moeten we daarvoor doen?

Die vragen beantwoorden veronderstelt inzicht in hoe de wereld verandert en verder zal veranderen. Hoe groter de consensus over deze inzichten, des te groter de kans op een gedragen, ambitieuze én succesvolle strategie voor Antwerpen in de wereld en voor de wereld in Antwerpen.

“De wereld verandert. Antwerpen doet het goed, maar kan, neen, moet nog beter. Dit veronderstelt gedrevenheid, inzet, kennisdeling én samenwerking van en met iedereen ongeacht functie, positie, achtergrond, herkomst, leeftijd ... Ook de provincie kan daarbij een belangrijke rol spelen.” Meer plaats en tijd kost het niet om deze rede van 2011 heel kort samen te vatten. Deze ambities waarmaken blijft een dagelijkse uitdaging.