CV

Cathy Berx

Personalia:

  • Berchem, 8 januari 1969
  • Doctor in de rechten en gouverneur van de provincie Antwerpen
  • Cathy Berx is getrouwd met Johan Meeusen, gewoon hoogleraar en professor Europees Recht aan de Universiteit Antwerpen (UA). Ze hebben twee kinderen.

Curriculum vitae:

Professor Cathy Berx studeerde Rechten aan de Universiteit Antwerpen waar ze in 1993 haar licentiaatsdiploma behaalde met de grootste onderscheiding. Als aspirant bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, behaalde zij in 1998 een bekroond doctoraat op proefschrift over 'Rechtsbescherming van de Burger tegen de overheid'. In dit specifieke domein publiceerde ze verschillende, bekroonde boeken. Vanaf 2000 doceert Cathy Berx als professor aan de Universiteit Antwerpen (UA) de vakken 'Recht van gedecentraliseerde besturen' (2de Ma) en 'Juridische Vaardigheden Debatklas' (1ste Ba).

Van 2001 tot 2007 was ze ondervoorzitter van het Antwerpse OCMW. Van 2003 tot 2008 was ze nationaal vicevoorzitter van CD&V. Vanaf 2004 tot 2008 zetelde ze in het Vlaams Parlement. Cathy Berx was topadviseur van voormalig minister-president en Eerste Minister Yves Leterme. In die hoedanigheid was ze nauw betrokken bij de vorming van de Vlaamse regering (2004-2009) en bij onderhandelingen voor de vorming van een federale regering (Leterme I) na de parlementsverkiezingen van 10 juni 2007. Van 2007 tot 2008 zetelde ze in de Antwerpse gemeenteraad.

Sinds 1 mei 2008 is Cathy Berx gouverneur van de provincie Antwerpen. In die functie is ze commissaris van de federale en de Vlaamse regering in de provincie Antwerpen en zit ze de deputatie voor. Als commissaris van de Vlaamse regering is ze o.m. bevoegd voor het bestuurlijk toezicht op de steden, de gemeenten en de OCMW’s in de provincie Antwerpen. Als vertegenwoordiger van de federale overheid in de provincie vervult de gouverneur taken op het vlak van o.m. de handhaving van de openbare orde én de voorkoming en bestrijding van grootschalige rampen via de coördinatie van verschillende hulpdiensten (brandweer, politie, dringende medische hulpverlening, logistiek en communicatie).

In het algemeen heeft de gouverneur een bemiddelende, coördinerende, verbindende en faciliterende rol. Cathy Berx vervult ook tal van representatieve taken en staat in voor de ontvangst van de leden van de Koninklijke familie en van internationale gasten. Ze vertegenwoordigt de provincie Antwerpen geregeld in binnen- en buitenland.

Cathy Berx was tot voor kort voorzitter van de Raad ven Bestuur van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en is huidig voorzitter van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid, vzw Bolster, en van het bestuurscomité Fonds BELvue. Zij is bovendien ook lid van de Raad van Bestuur van HETPALEIS, Monty Kultuurfaktorij, en van de Consultatieve Commissie voor het toekennen van Adellijke Gunsten. Zij is daarnaast ook waarnemend lid van de Raad van Bestuur van Campus Vesta. Zij schreef ook boeken, artikelen en bijdragen over diverse onderwerpen.