Openingsrede 2009: De angst voorbij...

Ook veiligheid, het thema van de openingsrede 2009, is een absolute randvoorwaarde voor een sterke economie en samenleving. De behoefte aan controle en handhaving door de overheid neemt toe. Maar het is net die handhaving die wel eens faalt. Als we burgers willen blijven mobiliseren en motiveren om bij te dragen tot een veiligere samenleving, moet de overheid erin slagen haar kerntaken op het vlak van risicobeheersing, veiligheid, zekerheid en de strijd tegen criminaliteit en overlast waar te maken. Welzijn, onderwijs, medici en de bijzondere jeugdzorg zijn daarin geen tegenstanders van politie en justitie, maar veeleer bondgenoten als het op het realiseren van meer veiligheid aankomt.

De actieve inbreng van bewoners wordt daarbij essentieel. Zo gelden de buurtcafés in Lier en het Buurt-aan-de-Buurt project in Antwerpen als goede voorbeelden. Hier werken bewoners, politie en stadsdiensten nauw samen om de leefbaarheid in hun buurt te verhogen.

Enkele veiligheidsinitiatieven met onmiddellijke impact zijn de aangifte van delicten via het internet, de invoering van verplichte rookmelders voor alle nieuwe en gerenoveerde woningen conform het Vlaams decreet van 2009, een verhoogde informatie-uitwisseling en de herdefiniëring van het beroepsgeheim.

Zeer positief alvast is de erg succesvolle sensibiliseringscampagne van de provincie om brand- en rookmelders te promoten en te verkopen. Ronduit uniek en veelbelovend is het interdisciplinaire geïntegreerd opleidingscentrum voor Brandweer, politie en ambulanciers, kortweg Campus Vesta dat in de loop van 2011 officieel wordt geopend. Maar niet alleen een multidisciplinaire voorkoming en beheersing van rampen en incidenten is cruciaal, ook op de zelfredzaamheid van burgers en de goede samenwerking tussen bedrijven en overheden zullen we sterker inzetten.