Openingsrede 2008: Grootse ambities maken (sterkere) mensen

Vanuit de vaststelling dat Antwerpen het grootste aantal jongeren telt dat zonder diploma de school verlaat én de hoogste werkloosheid in Vlaanderen telt, hield ik een pleidooi voor meer en beter investeren in mensen en in hardere randvoorwaarden ter versterking van het sociaal en economisch weefsel van de provincie.

Ambitieuze doelstellingen halen lukt maar als iedereen het zijne of het hare doet en samenwerkt met een duidelijk doel voor ogen. Het veronderstelt dat iedereen zijn of haar talent ten volle ontplooit en alle kansen grijpt.

Allicht meer dan ooit moeten we beseffen dat wat we doen of laten er echt toe doet. Ondernemingen, scholen en onderwijsinstellingen, de vele verenigingen en non-profitorganisaties, mensen als jij en ik: de beslissingen die we nemen of laten, de keuzes die we maken …ze zijn niet vrijblijvend, maar houden altijd een engagement in tegenover onszelf, onze medemens en de ganse gemeenschap.