De verschillende plannen

De verschillende plannen


Om een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken tijdens een noodsituatie worden noodplannen opgesteld op het lokaal, provinciaal en nationaal niveau. Er zijn drie soorten nood- en interventieplannen:

Het multidisciplinair nood- en interventieplan (NIP)
 

  • Het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP): dit omvat de algemene richtlijnen en nodige informatie om een noodsituatie te kunnen beheersen. Ik ben verantwoordelijk voor de opmaak van het provinciaal ANIP en keur de gemeentelijke ANIP’s goed. Het provinciaal ANIP van de provincie Antwerpen werd door de minister van Binnenlandse Zaken in 2011 goedgekeurd.

  • Het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP): dit vult het ANIP aan met bijzondere richtlijnen voor specifieke risico’s. Voorbeelden van dergelijke provinciale BNIP’s zijn: BNIP luchtvaart, BNIP pijpleiding en BNIP Seveso.


Het monodisciplinair interventieplanHet monodisciplinair plan regelt de interventie van één discipline, in overeenstemming met het bestaande ANIP. Het medisch Interventieplan (MIP) is een voorbeeld van een dergelijk monodisciplinair plan. Een monodisciplinair plan kan afzonderlijk worden geactiveerd.


Het intern noodplanHet intern noodplan is erop gericht de schadelijke gevolgen van een noodsituatie te beperken binnen een bedrijf of instelling, door aangepaste materiële en organisatorische noodmaatregelen uit te werken. Het intern noodplan wordt opgesteld door het betrokken bedrijf of instelling.