Opeisingen

Opeisingen

De minister van Werk, de minister van Economische Zaken of hun afgevaardigden (provinciegouverneurs) kunnen bij stakingen of collectieve ontslagen werknemers opeisen om minimumprestaties te verzekeren en zo te voldoen aan de vitale behoeften en/of om de veiligheid te kunnen garanderen (bijv. staking in de gezondheidssector). De opdracht om over te gaan tot opeisingen kan enkel door de bevoegde minister worden gegeven. Opeisingen zijn enkel mogelijk indien er geen werkwilligen zijn, er geen akkoord is tussen werkgevers en werknemers en er geen beperkt comité is samengesteld of dit comité geen personen heeft aangewezen. Zelf maak ik als gouverneur telkens volgende overwegingen:

  • vooraf moeten werkgevers en werknemers afgesproken hebben hoeveel personeel minimaal aanwezig moet zijn om de veiligheid te waarborgen;
  • er moet aangetoond worden dat alles in het werk werd gesteld om de minimale personeelsbezetting in te vullen;
  • er moet worden aangetoond dat het bedrijf alle inspanningen heeft gedaan om het sociaal conflict op te lossen.

Opeisingen moeten mijn inziens een allerlaatste ‘redmiddel’ zijn, dat enkel in een duidelijk afgelijnd kader kan ingezet worden. Opeisingen zijn als het ware een noodzakelijk kwaad om de veiligheid en/of gezondheid van mensen te waarborgen.