Droogte 2023

Tijdelijke onttrekkingsverboden door droogte voor onbevaarbare waterlopen in provincie Antwerpen - opgeheven op 4 augustus 2023

Sinds 1 januari 2022 geldt er een permanent onttrekkingsverbod voor stroomgebieden van ecologisch zeer kwetsbare kleine beken. 

Door de aanhoudende droogte en daardoor zeer lage waterstand in de waterlopen kondigde gouverneur Cathy Berx in juni 2023 een uitbreiding van dat tijdelijk onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen af.

De neerslag van de maand juli zorgde nog niet onmiddellijk voor een structureel herstel van de waterafvoeren. De neerslag tussen 31 juli en 6 augustus 2023 resulteerde wel in een structureel herstel van het watersysteem. Onttrekking van water uit de waterlopen zonder dat de ecologie in de waterlopen daarbij wordt bedreigd, is opnieuw mogelijk. Na advies van de Vlaamse droogtecommissie, de waterbeheerders van de provincie Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werden de tijdelijke onttrekkingsverboden  vanaf 4 augustus 2023 opgeheven. Het permanent onttrekkingsverbod op alle ecologisch zeer kwetsbare kleine beken blijft evenwel van kracht.

Hieronder vind je het overzicht van de politiebesluiten van 2023.

Permanent onttrekkingsverbod in kleine ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten

Sinds 1 januari 2022 is het bovendien verboden om water te onttrekken uit kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten. Het verbod geldt het hele jaar rond. Onttrekkingen hebben een grote impact op waterlopen met een klein debiet. Ze kunnen onherstelbare schade aan de natuur veroorzaken, bijvoorbeeld aan zeldzame, kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad. Enkel in specifieke situaties zijn onttrekkingen bij uitzondering nog toegelaten.

Raadpleeg hier waar er een permanent onttrekkingsverbod geldt in provincie Antwerpen: www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/droogte/onttrekkingsverbod.