Archief droogtemaatregelen en besluiten

Droogtemaatregelen 2022:

Door de aanhoudende droogte en daardoor zeer lage waterstand in de waterlopen kondigde gouverneur Cathy Berx tijdelijke onttrekkingsverboden voor onbevaarbare waterlopen af in de provincie Antwerpen. Hieronder vind je het overzicht van deze politiebesluiten van 2022. 

Permanent onttrekkingsverbod in kleine ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten

Sinds 1 januari 2022 is het bovendien verboden om water te onttrekken uit kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten. Het verbod geldt het hele jaar rond. Onttrekkingen hebben een grote impact op waterlopen met een klein debiet. Ze kunnen onherstelbare schade aan de natuur veroorzaken, bijvoorbeeld aan zeldzame, kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad. Enkel in specifieke situaties zijn onttrekkingen bij uitzondering nog toegelaten.

Raadpleeg hier waar er een permanent onttrekkingsverbod geldt in provincie Antwerpen: www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/droogte/onttrekkingsverbod.

Overzicht politiebesluiten 2022:

Rook- en vuurverboden 2021:

Droogtemaatregelen 2020:

In 2020 kreunde Vlaanderen al in april onder de droogte. Nog voor we de zomermaanden ingingen, was de bodem bij gebrek aan voldoende regenwater, kurkdroog. De nasleep van de droogtes van afgelopen jaren liet zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen, ook in onze provincie. Grondwatervoorraden hadden zich tijdens de winter onvoldoende kunnen herstellen waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten op waterlopen snel daalden.

Al op 8 en 21 mei 2020 vaardigde de gouverneur daarom reeds een captatieverbod of ‘oppompverbod’ uit voor de onbevaarbare waterlopen in verschillende, ecologisch kwetsbare stroomgebieden in onze provincie. Dat verbod was nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. Een sproeiverbod was daarbij nog niet aan de orde.

Overzicht politiebesluiten en droogtemaatregelen 2020:

Datum Titel politiebesluit  Pdf-document politiebesluit  Status  Persbericht FAQ Kaartmateriaal
12.08.2020 Uitbreiding captatieverbod Politiebesluit Gedeeltelijk opheffingsbesluit 18 november 2020 Persbericht FAQ Overzichtskaart
03.04.2020  Rook- en vuurverbod provincie Antwerpen  Politiebesluit 
Opheffingsbesluit 4 mei 2020 
  FAQ  
08.052020  Eerste captatieverbod 10 kwetsbare stroomgebieden  Politiebesluit  Opgeheven door het uitgebreid captatieverbod kwetsbare stroomgebieden van 21 mei 2020  Persbericht  FAQ  Overzichtskaart stroomgebieden
20.05.2020  Rook- en vuurverbod provincie Antwerpen  Politiebesluit Opheffingsbesluit 5 juni 2020 Persbericht    
21.05.2020 Uitgebreid captatieverbod provincie Antwerpen kwetsbare stroomgebieden  Politiebesluit  Opgeheven door de uitbreiding van het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen van 4 juni 2020 Persbericht  FAQ Overzichtskaart stroomgebieden
04.06.2020 Uitbreiding captatieverbod op onbevaarbare waterlopen  Politiebesluit Gedeeltelijk opheffingsbesluit van 16 juli 2020 Persbericht FAQ Overzichtskaart stroomgebieden
07.08.2020 Rook- en vuurverbod provincie Antwerpen  Politiebesluit Opheffingsbesluit van 17 augustus 2020 Persbericht    
12.08.2020 Uitbreiding captatieverbod onbevaarbare waterlopen provincie Antwerpen  Politiebesluit   Persbericht FAQ Overzichtskaart stroomgebieden
20.08.2020 Blauwalgen: uitbreiding captatieverbod Kempische kanalen Politiebesluit   Persbericht    
05.09.2020 Blauwalgen Netekanaal, Kanaal Bocholt-Herentals
en Kanaal naar Beverlo  - captatieverbod uitgebreid
Politiebesluit Opheffingsbesluit van 15 oktober 2020      
18.11.2020 Gedeeltelijke opheffing captatieverbod onbevaarbare waterlopen provincie Antwerpen Politiebesluit (gedeeltelijk opheffingsbesluit: zie ook supra: uitbreiding captatieverbod van 12 augustus 2020)   Persbericht FAQ

Overzichtskaarten stroomgebieden:

18.12.2020 Opheffing laatste captatieverbod op onbevaarbare waterlopen in Provincie Antwerpen Politiebesluit   Persbericht