Nieuw brandweermodel 2015

Als gouverneur houd ik toezicht op de brandweerdiensten binnen de provincie. De provinciale Dienst Brandweer controleert of de gemeentebesturen de regelgeving terzake respecteren en houdt toezicht op bevorderingen van het brandweerpersoneel. In geval van vragen of klachten over de werking van de brandweerdiensten in de provincie, kan je steeds terecht bij de federale Dienst Brandweer.

Wanneer gemeentebesturen onderling afspraken willen maken rond brandveiligheid, of wanneer er tussen de hulpverleningszones of over de provincie- of landsgrenzen heen afspraken moeten worden gemaakt, kunnen zij beroep op mij doen om dit te leiden. Ook overleg ik regelmatig, samen met alle burgemeesters van de provincie rond het thema veiligheid.

 

Brandweerhervorming

Vanaf 1 januari 2015 treedt de nieuwe brandweerhervorming in werking. Bij deze hervorming worden de 45 verschillende brandweerkorpsen effectief verenigd in vijf brandweerzones. Sinds 2007 opereren korpsen niet meer binnen de gemeentegrenzen, maar geldt het principe van snelste adequate hulp: het korps dat als eerste ter plaatste kan zijn, ontvangt de oproep. Om dit logische principe toe te passen was een hervorming van de organisatie nodig.

Mijn betrokkenheid bij de lopende hervorming van de brandweerdiensten in de provincie is een evidentie. Samen met de andere gouverneurs maak ik van de Conferentie van Gouverneurs gebruik om concrete problemen die op het terrein worden vastgesteld onder de aandacht van de bevoegde minister te brengen. Zo neem ik ook namens de Conferentie van de Gouverneurs deel aan de vergaderingen van de Federale Begeleidingscommissie voor de Hervorming van de Civiele Veiligheid.