Buurtinformatienetwerken

De dienst politionele veiligheid en preventie ondersteunt de buurtinformatienetwerken (BIN’s). Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband waarbij burgers, handelaars, bedrijven, beroeps- en lokale organisaties betrokken worden in de veiligheid binnen hun eigen woon- en/of werkomgeving.  De drie pijlers van een BIN bestaan uit participatie, communicatie en preventie.
De doelstellingen van een BIN zijn:

  • het veiligheidsgevoel verhogen,
  • de sociale cohesie versterken,
  • het bewustzijn van het belang van preventie verhogen,
  • criminaliteit voorkomen,
  • informatie doorgeven over preventie in de meest ruime betekenis van het woord,
  • een samenwerking tussen burger en politie bewerkstelligen op het vlak van informatie-uitwisseling

Als je geïnteresseerd bent om een BIN op te richten of om je aan te sluiten bij een BIN, kan je contact opnemen met je politiezone of de preventiedienst van je gemeente.