Wetgeving

Voor een overzicht van relevante wetgeving ter zake verwijzen u graag naar de website van de FOD Justitie/Federale Wapendienst.

De Dienst Wapens geeft er de voorkeur aan om per mail te communiceren.  Gelieve de gevraagde documenten dan ook zoveel mogelijk per mail te bezorgen.  De Dienst Wapens heeft geen loketfunctie.