Rampenfonds

Rampen lijken meestal “ver van je bed”. Maar overstromingen en stormen gebeuren niet alleen in verre landen. Ook ons land en onze provincie worden soms getroffen.

Erkennen van de ramp

Hevige stormen, zware regenval of andere gebeurtenissen ten gevolge van de natuurelementen worden niet automatisch als ramp erkend. Pas als de overheid een ramp erkent en laat publiceren in het Belgisch Staatsblad, kunnen vergoedingen uit het rampenfonds toegekend worden. 

Dossier vergoedingsaanvraag

Indien je schade hebt geleden door een rampspoedige gebeurtenis kun je best zo snel mogelijk aangifte doen bij je gemeentebestuur en je verzekeringskantoor. Indien je aanspraak wilt maken op een financiële tegemoetkoming moet je het bewijs kunnen leveren van de geleden schade. Neem dus onmiddellijk foto's en bewaar facturen en bewijsstukken.

Alle erkende rampen na 2014 worden door de Gewesten behandeld. Voor meer informatie hierover kan je terecht op de website van het Vlaams Gewest.