Klachtenbehandeling

Als toezichthoudende overheid staat de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur samen met de gouverneurs in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale en provinciale besturen. Dit betekent dat zij beslissingen van deze besturen kunnen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Lokale en provinciale besturen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website en/of andere webtoepassingen. Zo kan je zelf beslissingen van lokale en provinciale besturen opzoeken, raadplegen en eventueel een klacht indienen.

Op de website Lokaal Bestuur kom je meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid.

Een klacht indienen kan op twee manieren: digitaal via het digitaal klachtenformulier of op papier door middel van een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op volgend adres:

            Agentschap Binnenlands Bestuur
            VAC Herman Teirlinck Brussel
            Havenlaan 88, bus 70
            1000 Brussel