Bouwen zonder architect

De federale dienst ‘Algemene Zaken’ behandelt de aanvragen waarbij toelating wordt gevraagd om geen beroep te moeten doen op de medewerking van een architect voor het opmaken van bouwplannen en voor het uitvoeren van controle op de bouwwerken.

Je kan het juridisch kader en de procedure voor deze aanvragen hieronder nalezen.