Aanvraag jachtverlof/-vergunning

Inwoners van de provincie Antwerpen kunnen, net als inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, het Waalse Gewest en het buitenland, een jachtverlof aanvragen.

Hoe kunt u het jachtverlof aanvragen?

U hebt de volgende twee mogelijkheden, bij voorkeur digitaal:

  • Als u een Belgische identiteitskaart hebt, kunt u uw aanvraag indienen via het e-loket
  • Download het aanvraagformulier en verstuur het met de nodige bijlagen aangetekend naar de contactgegevens onderaan dit artikel.
    Als u uw aanvraag niet aangetekend verstuurt, kunnen we ze niet behandelen.

Hoe krijgt u uw jachtverlof?

U ontvangt uw jachtverlof met de post.

Jachtplannen raadplegen?

Wilt u weten of uw woning of andere onroerende eigendom in (de nabijheid van) een jachtgebied ligt? Dan kan u dat voortaan eenvoudig nakijken op www.geopunt.be, de digitale toegangspoort tot de geografische informatie van de Vlaamse overheid. Onderaan rechts in beeld kan u de knop ‘lagen’ gebruiken om de laag met de jachtterreinen aan te zetten. Klik hierin op ‘lagen toevoegen’, kies voor de optie ‘Natuur en milieu’ en dan ‘Jacht’. Als u het vakje ‘Jachtterreinen’ aanvinkt en voldoende bent ingezoomd, wordt de kaart ingekleurd. De groene percelen zijn in een jachtplan opgenomen. Omwille van privacyredenen zijn op de jachtplannen geen namen of andere persoonsgegevens weergegeven. De kaart geeft de jachtplannen weer zoals ze werden goedgekeurd voor het jachtseizoen 2021-2022 (geldig van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022). Burgers kunnen de jachtplannen ook inkijken bij het Team Jacht in het Anna Bijnsgebouw (Lange Kievitstraat 111-113, Antwerpen). U moet daarvoor wel een afspraak maken via jacht.antwerpen@vlaanderen.be


Aanpassing van een jachtplan?

Jagers mogen in Vlaanderen enkel jagen op een aaneengesloten terrein van 40 hectare. Veel jagers en jachtverenigingen hebben wel jachtgronden, maar dat zijn niet altijd aaneengesloten terreinen. Om aan 40 hectare te komen, dienen ze dan ook andere percelen op te nemen in hun jachtgebied. Voor percelen kleiner dan 1 hectare kon dat tot 2014 zonder toestemming van de eigenaars.

Door een wetswijziging zijn jagers voortaan wel verplicht om toestemming te vragen aan de eigenaars voordat ze nieuwe percelen als jachtgebied kunnen inkleuren. De percelen die vóór die datum als jachtterrein waren ingekleurd, behouden dit statuut, tenzij de eigenaar van het perceel verzet aantekent.

Stel je vast dat jouw eigendom verkeerd wordt weergegeven in een jachtplan? Dan kun je de procedure inzetten voor wijziging van het jachtplan.

U hebt de volgende twee mogelijkheden, bij voorkeur digitaal:

  • Als u een Belgische identiteitskaart hebt, kunt u uw aanvraag indienen via het e-loket voor jachtplannen en upload een kopie van het volledige aanslagbiljet onroerende voorheffing of een overzicht van je eigendom te bekomen via deze website.
  • Vul dit formulier in en stuur een kopie van het volledige aanslagbiljet onroerende voorheffing of een overzicht van je eigendom te bekomen via deze website per e-mail of per post naar de contactgegevens onderaan dit artikel.

Let op!

Elke aanvraag wordt zo snel mogelijk behandeld. De jachtplannen op www.geopunt.be worden op regelmatige basis geactualiseerd. Wijzigingen die u heeft laten uitvoeren zijn dus mogelijk nog niet onmiddellijk zichtbaar.

Waar kunt u terecht voor meer informatie?

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met team jacht door te bellen naar 03 224 97 83 of 03 224 97 85, te mailen naar jacht.antwerpen@vlaanderen.be of te schrijven naar

Vlaamse Dienst van de gouverneur Antwerpen- team Jacht, Koning Albert II-laan 15 bus 610, 1210 Brussel.

Via https://natuurenbos.vlaanderen.be/jagen kan u uitgebreide informatie terugvinden.