Aanvraag jachtverlof/-vergunning

Inwoners van de provincie Antwerpen kunnen, net als inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, het Waalse Gewest en het buitenland, vanaf 16 maart 2020 een jachtverlof voor het jachtseizoen 2020-2021 aanvragen.

Wat is er veranderd bij de aanvraag van het jachtverlof?

Sinds dit jachtseizoen moet u een attest van medische en psychische geschiktheid bij uw aanvraag voegen. Dat is vastgelegd in de federale Wapenwet. Het medisch attest laat u invullen door uw huisarts en voegt u bij uw aanvraag.

Hoe kunt u het jachtverlof aanvragen?

U hebt de volgende twee mogelijkheden:

  • Als u een Belgische identiteitskaart hebt, kunt u uw aanvraag indienen via het e-loket

  • U kunt het aanvraagformulier met de nodige bijlagen aangetekend versturen.
    Als u uw aanvraag niet aangetekend verstuurt, kunnen we ze niet behandelen.

Hoe krijgt u uw jachtverlofkaart?

U ontvangt uw jachtverlofkaart met de post.

Waar kunt u terecht voor meer informatie?

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met team Jacht door te bellen naar 03 224 97 83 of 85 of te mailen naar jacht.antwerpen@vlaanderen.be

Jachtplannen digitaal raadpleegbaar

Wilt u weten of uw woning of andere onroerende eigendom in (de nabijheid van) een jachtgebied ligt? Dan kan u dat voortaan eenvoudig nakijken op www.geopunt.be, de digitale toegangspoort tot de geografische informatie van de Vlaamse overheid. Selecteer rechts in het menu ‘Kaarten en plaatsen’ de optie ‘Natuur en milieu’ en dan ‘Jacht’. Als u het vakje ‘Jachtterreinen’ aanvinkt, wordt de kaart ingekleurd. De groene percelen zijn in een jachtplan opgenomen. Omwille van privacyredenen zijn op de jachtplannen geen namen of andere persoonsgegevens weergegeven. De kaart geeft de jachtplannen weer zoals ze werden goedgekeurd voor het jachtseizoen 2019-2020 (geldig van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020). Burgers kunnen de jachtplannen ook inkijken bij het Team Jacht in het Anna Bijnsgebouw (Lange Kievitstraat 111-113, Antwerpen). U moet daarvoor wel een afspraak maken via jacht.antwerpen@vlaanderen.be

Jagers mogen in Vlaanderen enkel jagen op een aaneengesloten terrein van 40 hectare. Veel jagers en jachtverenigingen hebben wel jachtgronden, maar dat zijn niet altijd aaneengesloten terreinen. Om aan 40 hectare te komen, dienen ze dan ook andere percelen op te nemen in hun jachtgebied. Voor percelen kleiner dan 1 hectare kon dat tot 2014 zonder toestemming van de eigenaars.

Door een wetswijziging zijn jagers voortaan wel verplicht om toestemming te vragen aan de eigenaars voordat ze nieuwe percelen als jachtgebied kunnen inkleuren. De percelen die vóór die datum als jachtterrein waren ingekleurd, behouden dit statuut, tenzij de eigenaar van het perceel verzet aantekent.

Stel je vast dat jouw eigendom verkeerd wordt weergegeven in een jachtplan? Dan kun je de procedure inzetten voor wijziging van het jachtplan. Vul dit formulier in en stuur een kopie van het volledige aanslagbiljet onroerende voorheffing of een overzicht van je eigendom te bekomen via de website https://eservices.minfin.fgov.be/mym-portal/public/citizen/welcome per post of per e-mail naar de contactgegevens onderaan dit artikel. De arrondissementscommissaris onderzoekt de aanvraag. Elke aanvraag wordt zo snel mogelijk behandeld. Momenteel is de frequentie van update op www.geopunt.be ongeveer elk kwartaal. Wijzigingen die u heeft laten uitvoeren zijn dus mogelijk nog niet onmiddellijk zichtbaar.

Vlaamse Dienst van de gouverneur Antwerpen- team Jacht

Functie
Lange Kievitstraat 111-113 bus 8
Telefoon
03 224 97 83 of 03 224 97 85