Korte biografie

Sinds 2008 is Cathy Berx gouverneur van de Provincie Antwerpen. Zij studeerde Rechten aan de Universiteit Antwerpen, studeerde af met grootste onderscheiding en promoveerde op een proefschrift over rechtsbescherming van de burger tegen de overheid. Sinds 2000 doceert zij er ook als professor bij de Faculteit Rechten. Ze was ondervoorzitter van het Antwerpse OCMW (2001-2007) en nationaal vicevoorzitter van CD&V (2003-2008). Vanaf 2004 tot 2008 zetelde ze in het Vlaams Parlement. Cathy Berx was topadviseur van voormalig minister-president en Eerste Minister Yves Leterme. Van 2007 tot 2008 zetelde ze in de Antwerpse gemeenteraad.

Cathy Berx was gedurende 14 jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en is huidig voorzitter van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid, vzw Bolster, en van het bestuurscomité Fonds BELvue. Zij is bovendien ook lid van de Raad van Bestuur van HETPALEIS, Monty Kultuurfaktorij, Campus Vesta, de Hoge Raad van de Universiteit Antwerpen en van de Consultatieve Commissie voor het toekennen van Adellijke Gunsten,... Zij schreef boeken, artikelen en bijdragen over diverse onderwerpen.