Wereld

Antwerpen is geen eiland. Aanwezig zijn in het buitenland én buitenlandse delegaties ontvangen helpt om onze vele troeven zoals de mode- en diamantsector, de haven en de petrochemische industrie maximaal te verzilveren. Al meer dan 35 jaar geleden investeerden mijn voorgangers, gouverneur Kinsbergen en gouverneur Paulus in goede relaties met onder meer China, Rusland, India, Japan en Zuid-Afrika.

We zetten die goede samenwerking- voortaan met een uitgesproken economische focus- onverminderd voort, verdiepen ze en breiden ze waar nuttig voor de Antwerpse regio verder uit. Zo dateert onze samenwerking met Shaanxi al van 1985, met in de loop der jaren projecten gaande van onderwijs en economische fora tot ontwikkelingssamenwerking en culturele projecten. Meer recent ligt de focus op de economische meerwaarde, met uitwisseling van delegaties op het vlak van landbouw, cleantech en gezondheidszorg, en het promoten van partnerschappen tussen actoren in beide provincies. Daarnaast verlenen we ook elk jaar 6 semesterbeurzen aan studenten van de Universiteit Antwerpen voor de studie van Chinees in Xi’an en komen er 2 studenten van Shaanxi op de Universiteit Antwerpen studeren.

Sinds 2010 bouwen we samen met POM Antwerpen aan een gewaardeerde samenwerking met Chongqing, de grootste stad ter wereld (32 miljoen inwoners) met een enorm ontwikkelingspotentieel. POM Antwerpen -dat zich steeds inzer om buitenlandse investeerders wegwijs te maken in de troeven van onze regio- stelde in 2010 zelfs een vertegenwoordiger aan in de stadsprovincie Chongqing  om de economische banden met deze interessante regio nog verder aan te halen. Tijdens de prinselijke missie in oktober 2011 sloot de provincie een officieel samenwerkingsakkoord met Chongqing. In dit kader onderhoudt de Universiteit Antwerpen actieve contacten met Chonqing University, met uitwisseling op het vlak van logistiek en fysiotherapie. Zo werd er nauw samengewerkt aan de uitbouw van de goederenspoorlijn tussen de Antwerpse haven en Chongqing.

Ook met de Chinese stad Tianjin werden er de voorbije jaren uitstekende relaties opgebouwd.  

Het belangrijkste doel van deze samenwerking en buitenlandse missies is duidelijk: onze regio promoten als aantrekkelijke regio voor investeerders én onze investeerders ondersteunen bij hun plannen om in het buitenland te investeren.Voorts zetten we in op culturele- en kennisuitwisseling en geven we studenten van bij ons en/of daar de kans om een onvergetelijke buitenlandse ervaring op te doen. Zo wordt de wereld kleiner en worden de kansen en troeven op Global Leadership groter.