Veelgestelde vragen over de mond-neusmaskerplicht

Deze veelgestelde vragen-pagina dient als verduidelijking bij de politieverordening van gouverneur Cathy Berx van 1 december 2020 die de regels over de mond-neusmaskerplicht in onze provincie steviger verankert.

De regels voor het dragen van mond-neusmaskers zoals ze de voorbije maanden nationaal van kracht waren, blijven in de provincie Antwerpen voor alle duidelijkheid behouden.  De politieverordening kwam er mede op verzoek van de burgemeesters die voorstander zijn van duidelijke, uniforme en duurzame regels over het dragen van mond-neusmaskers in de provincie Antwerpen.

De politieverordening herhaalt de maatregelen die nationaal van kracht waren voor wat betreft het dragen van mond-neusmaskers.  Concreet gaat het om de maatregelen uit artikel 21bis van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd door het besluit van 28 november.  In provincie Antwerpen blijven bijgevolg de strengere maatregelen m.b.t het verplicht dragen van mond-neusmaskers van kracht. 

In provincie Antwerpen worden deze maatregelen aangevuld met één bijkomende verplichting: ook in de omgeving van onderwijsinstellingen is het dragen van een mond-neusmasker verplicht. Deze verplichting geldt tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de onderwijsinstelling, binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen ervan: kleuter-, lager-, secundair, hoger, universitair en volwassenenonderwijs.

Deze politieverordening is onmiddellijk van kracht en geldt voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen.

Algemeen:

Heb je een vraag over de federale coronamaatregelen?

Neem dan een kijkje op www.info-coronavirus.be. Je vindt er een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen en links naar de verschillende protocollen. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact op met de federale infolijn 0800 14689
 

Veelgestelde vragen over de politieverordening mond-neusmaskerplicht in provincie Antwerpen:

Welke maatregelen inzake mond-neusmaskerplicht zijn in de provincie Antwerpen van toepassing?
In de provincie Antwerpen gelden sinds 1 oktober wat betreft de mond-neusmaskerplicht strengere bepalingen dan de federale maatregelen. Het provinciaal politiebesluit herhaalt de maatregelen die nationaal van kracht waren voor 1 oktober voor wat betreft het dragen van mond-neusmasker. Concreet gaat het om de maatregelen uit artikel 21 bis van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. In provincie Antwerpen blijven bijgevolg strengere maatregelen mb.t. het verplicht dragen van mond-neusmaskers van kracht.

Ben ik in de provincie Antwerpen verplicht om een mondmasker op zak te hebben?
Ja. In de provincie Antwerpen moet iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar steeds een mond-neusmasker of elk ander alternatief in stof bij zich hebben in de openbare ruimten en in private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek.

Waar en wanneer ben ik verplicht om een mondmasker te dragen in de provincie Antwerpen?

Je bent verplicht om een mond-neusmasker te dragen op de plaatsen die bepaald zijn door middel van de federale richtlijnen. Aanvullend moet je in de provincie Antwerpen vanaf de leeftijd van 12 jaar een mond-neusmaker of elk alternatief in stof dragen, op volgende plaatsen en tijdens volgende activiteiten:

  • Openbare gebouwen (voor publiek toegankelijke delen)
  • De omgeving van onderwijsinstellingen: het dragen van een mond-neusmasker is verplicht tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de onderwijsinstelling, binnen een straal van 200m van de in- en uitgangen ervan: kleuter-, lager-, secundair, hoger, universitair en volwassenenonderwijs
  • Winkelstraten (tijdens openingsuren van handelszaken), markten, brocante- en rommelmarkten, en kermissen
  • Tijdens burgerlijke huwelijken, begrafenissen, crematies en erediensten
  • Tijdens evenementen, voorstellingen, lessen in auditoria en wedstrijden, zowel binnen als buiten
  • Tijdens statische betogingingen op de openbare weg

Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en/of drinken.

Ben ik op deze plaatsen en tijdens deze activiteiten steeds verplicht het mond-neusmasker te dragen?
Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en/of drinken. In winkelstraten geldt deze mond-neusmaskerplicht enkel tijdens de openingsuren van de handelszaken.

Wat is een winkelstraat?
Een winkelstraat is een openbare straat waar de meeste panden uit winkels bestaan. Veelal ligt zo'n straat in het centrum van een stad of dorp.

Wat als om medische redenen het dragen van een mond-neusmasker onmogelijk is?
Wanneer het dragen van een mond-neusmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. Als men dit kan staven door middel van een medisch attest, dient men dus geen mond-neusmasker/elk alternatief in stof te dragen op de plaatsen en tijdens de activiteiten voorzien in het politiebesluit.