Inbraakpreventie bij woningbouw. Een leidraad voor bouwheren, architecten en aannemers

De meeste burgers richten zich tot de preventiedienst wanneer ze al enige tijd in hun huis wonen. Zij denken pas aan inbraakpreventie nadat zij verschillende werken hebben uitgevoerd, wat bijkomende kosten met zich meebrengt.

Daarom is het belangrijk erop toe te zien dat er vanaf de bouwfase rekening wordt gehouden met de inbraakpreventiemaatregelen. Architecten, aannemers en bouwheren zijn hierin belangrijke partners.

De vijf Vlaamse gouverneurs werkten een gemeenschappelijke brochure uit die een concrete tool wil zijn voor het bouwen van woningen en het coördineren van alle aanwezige partijen. Hierin staat een overzicht van de meest voorkomende veiligheidsmaatregelen voor particuliere woningen.