Grensoverschrijdende Samenwerking met Nederland (GROS)

(19 februari 2020) de namen vlnr: Cathy Berx (gouv A), Vl min-pres Jan Jambon,  Nederlands Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Raymond Knops en vice-president van de Nederlandse Raad van State, Piet Hein Donner

Cathy Berx en Piet Hein zijn co-voozitter van het GROS-project, opgestart in mei 2019, dat de grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland coördineert. 

 

Op 8 mei lanceerden toenmalig minister-president Bourgeois van Vlaanderen en staatssecretaris Knops een gezamenlijk traject voor de aanpak van juridische grensknelpunten, waartoe besloten was tijdens de Vlaams-Nederlandse Top van afgelopen november in Middelburg.

De bijeenkomst werd gehouden in het eeuwenoude Havenhuis aan de Graslei in Gent. In het pand huist North Sea Port, de fusie tussen de havens van Zeeland en Gent. De organisatie wordt gezien als hét voorbeeld van succesvolle grensoverschrijdende samenwerking. “Juist daarom starten we met dit vernieuwende experiment in deze regio”, zei staatssecretaris Knops. “Om knelpunten in regelgeving in kaart te brengen en daar concrete oplossingen voor te vinden.” Want zo’n fusie brengt ook hinderlijke verschillen aan het licht.

Het traject dat Knops en Bourgeois uit de doeken deden, bestaat uit twee sporen. Aan de ene kant wordt middels een verdiepende studie onderzocht of, en zo ja op welke manier de Vlaamse en Nederlandse plannings- en vergunningsregelgevingen en beroepsprocedures beter op elkaar kunnen worden afgestemd ten behoeve van grensoverschrijdende infrastructuur. De studie, die wordt aanbesteed aan een academisch onderzoeksteam, moet tegen de zomer van 2020 worden opgeleverd. Aan de andere kant wordt ook al gewerkt aan het op kortere termijn formuleren van maatwerkoplossingen voor concrete grensknelpunten. Het vertrekpunt hierbij vormt de inventarisatie van de grensoverschrijdende knelpunten die het gevolg zijn van verschillen in regelgeving aan beide zijden van de grens in het fusiehavenbedrijf North Sea Port die in opdracht van BZK en de provincie Zeeland is uitgevoerd en onlangs aan de Kamer is gestuurd. Het is de bedoeling dat de maatwerkoplossingen die uit dit traject naar voor komen, inspirerend werken voor deze en andere knelpunten in het gehele Vlaams-Nederlandse grensgebied.

Wie  nam er deel aan deze bestuurlijke werkgroep sinds 2019? Han Polman (Commissaris van de Koning in Zeeland), oud-minister Piet Hein Donner, Didier Detollenaere (waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen) en Cathy Berx (gouverneur van Antwerpen).