De 'Vlaams-Nederlandse Delta'

Het grensoverschrijdende samenwerkingsnetwerk van de provincies Antwerpen, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zeeland en Zuid-Holland, kortom de Vlaams-Nederlandse Delta, is daar een mooi voorbeeld van. In goede samenwerking met de steden, zeehavens, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen willen we de economisch-logistieke ontwikkeling van de regio faciliteren. In de Analyse Delta 2040, opgesteld door de Universiteit  van Antwerpen en de Erasmus Universiteit in Rotterdam, zijn de ontwikkelingen van de Delta als competitieve en duurzame regio geschetst. Jaarlijks in december organiseert het netwerk een Deltadag voor alle stakeholders uit het gebied rond een voor de Vlaams-Nederlandse partners samengebracht rond een voor de Vlaams-Nederlandse Delta relevant beleidsonderwerp. In 2012 werden partners een eerste keer samengebracht rond afstemming van beleidsprocessen en regelgeving, pijp- en buisleidingen, het transeuropees vervoersnetwerk (TEN-T) en biogebaseerde economie.  In 2017 was bijvoorbeeld cyberveiligheid in relatie tot de havens het onderwerp van de jaarconferentie van de VND, in 2019 was dat het thema circulaire economie. 

Hoewel de VND als netwerk een eigen verantwoordelijkheid heeft, is het samenwerkingsverband voor alle initiatieven sterk afhankelijk van de aanwezige kennis in de deltaregio. Voor zijn publicaties en themaconferenties doet de VND daarom regelmatig een beroep op de expertise van kennisinstellingen en universiteiten. In het verleden werd nauw samengewerkt met de Universiteit Antwerpen en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Verder wordt gebruik gemaakt van de ondersteuning van VITO en TNO. 

Ook werd de DELTA-monitor ontwikkeld (update 2020 beschikbaar op de VNdelta-website), met het oog op de monitoring van de ruimtelijk-economische en logistieke ontwikkeling van de Deltaregio. Bij dit alles staat het grensoverschrijdend perspectief centraal.

Meer info over dit gebied en zijn economische ontwikkeling vind je op: www.vndelta.eu

Op 1 januari 2021 gaf Provincie Zuid-Holland de fakkel van het voorzitterschap van de Vlaams-Nederlandse Delta door aan Provincie Antwerpen. Hieronder vindt u een korte videoboodschap van gouverneur Cathy Berx  over het voorzitterschap.