Onderwijs

Eén van de pijlers van een sterke regio met blik op de toekomst en stevige fundamenten in het heden, is ongetwijfeld onderwijs.  Net zoals in de 16e eeuw vormt de ruime Antwerpse omgeving, op basis van haar unieke kruisbestuiving van handel, industrie of brede economie, cultuur en kunst, wetenschap een uitdagende basis voor sterk (hoger) onderwijs gebaseerd op speerpuntsectoren en interessante groeipolen (Universiteit Antwerpen blinkt zo o.a. uit in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, neurowetenschappen en infectieziekten, verder zijn ook de haven, het transport, de logistiek, diamant, slimme zorg, ecologie en duurzame ontwikkeling vanzelfsprekend belangrijk).

Antwerpen is en blijft een dynamische onderwijsregio met een rijke geschiedenis en een unieke voedingsbodem voor talent. Succesvolle regio’s als Antwerpen onderscheiden zich bovendien omdat ze geloofwaardig uitblinken en zich profileren in strategische niches.  De 16e eeuwse troeven zijn nog steeds die van vandaag: haar centrale ligging aan een goed ontsloten geïntegreerde wereldhaven van formaat in een welvarende regio, haar openheid en toegankelijkheid, haar relatief hoge scholingsgraad, grote productiviteit, de eigenzinnigheid van haar inwoners, grote aantrekkelijkheid van onze stad en regio, zijn factoren waarvoor ze ons in het buitenland vaak benijden.

Enkele jaren geleden werkte ik, op basis van een succesvolle brainstorm met betrokken stakeholders, een strategische visienota hoger onderwijs uit. U kan de tekst hieronder nalezen. Belangrijkste doelstelling en ambitie is en blijft daarbij hoe we samen van Antwerpen de meest succesvolle (levenslang) lerende provincie kunnen maken: een uitmuntend kennis- en onderwijslabo dat nieuwsgierigheid en levenslang leren stimuleert en excellente- en interdisciplinaire kennisontwikkeling te allen tijde bevordert.