Gouverneur Berx raadt het afsteken van vuurwerk door particulieren ten stelligste af

publish date
29.12.2023

Gouverneur Berx raadt het afsteken van vuurwerk door particulieren ten stelligste af, maar zal geen algemeen verbod invoeren voor vuurwerk met oudjaar.

Uit onze initiatieven het afgelopen jaar hebben we geleerd dat vele besturen reeds heel restrictief en verantwoordelijk omgaan met het toelaten van vuurwerk bij particulieren. In de provincie Antwerpen namen zo goed als alle lokale besturen al eerder een besluit om het afsteken van vuurwerk door particulieren te verbieden. Enkele gemeenten voorzagen wel nog in een beperkte mogelijkheid voor particulieren om een aanvraag tot het afsteken van vuurwerk in te dienen. Vuurwerk afsteken houdt altijd ernstige risico’s in op lichamelijke en materiële schade. 

De aangekondigde windsnelheden houden een extra risico in. Daarom roept de gouverneur de gemeenten die nog niet voorzagen in een vuurwerkverbod op, om een bijkomende risicoanalyse uit te voeren rekening houdend met de weersvoorspelling en de bijkomende risico’s. In navolging van OSCARE vzw, het nazorgcentrum voor mensen met brandwonden en littekens, de Hulpverleningszones én de Belgische vuurwerkfederatie roept ze particulieren op om ook dit jaar geen vuurwerk af te steken. 

Kortom, voor uw eigen veiligheid en gezondheid en voor de veiligheid en gezondheid van wie en wat u dierbaar is: steek geen vuurwerk af. Zo houden we het samen veilig voor elkaar. Bovendien vermijd u zo het risico om financieel te moeten opdraaien voor de fysieke en materiële schade die u door het afsteken van vuurwerk zou veroorzaken. 

Geniet van een mooi en vuurwerkvrij eindejaar!