VMM en gouverneur huldigen hermeandering Kleine Nete in het Olens Broek in

publish date
18.10.2023

De Kleine Nete in het natuurgebied Olens Broek-Langendonk kronkelt opnieuw door het landschap. De afgelopen maanden sloot de Vlaamse MilieuMaatschappij  de afgesneden meanders aan op de waterloop. Het zorgt voor meer variatie in stroomsnelheid, meer kansen voor fauna en flora, betere waterberging en helpt verdroging van het natuurgebied tegen te gaan.

De hermeandering is één van de maatregelen van het rivierherstelprogramma Kleine Nete. De uitvoering was mogelijk dankzij de Blue Deal, het initiatief van de Vlaamse Regering om Vlaanderen weerbaar te maken tegen droogte en wateroverlast.

Op dinsdsag 17 oktober wenste de VMM haar lokale partners te bedanken en de werken inhoudelijk toe te lichten. Ook gouverneur Cathy Berx sprak er de aanwezigen toe:

"Vandaag heb ik de eer om 4 oude meanders, die decennia geleden afgesloten werden bij het rechttrekken van de Kleine Nete, opnieuw, samen met jullie, officieel te openen. We zorgen voor meer structuur in de waterloop die de biologische kwaliteit moet opkrikken. Er is meer waterberging zowel in de vallei als in de beek zelf. Dat is goed in tijden van verdroging én wateroverlast.

We versterken zowel de omliggende grondwaterafhankelijke natuur als de aantrekkelijkheid van de Kleine Nete voor wandelaars en kajakkers.

En ten slotte, maar zeker niet in het minst, zorgen we voor een meer natuurlijke structuur dus vooral ook vooreen verbeterde habitat voor plant en dier. Dat komt op zijn beurt de waterkwaliteit ten goede. Dit sluitstuk is geen eindpunt. Sinds het eerste bekkenbeheerplan hebben we immers een beter zicht gekregen op de klimaatverandering.

De snel opeenvolgende, soms intense periodes van droogte van de afgelopen jaren hebben ons bovendien scherp duidelijk gemaakt dat het niet zal volstaan.  Méér zal nodig zijn. Een veerkrachtige, duurzame vallei is onze gedeelde stip aan de horizon. Een veerkrachtige, duurzame vallei is een mooie, biodiverse, vruchtbare en weerbare vallei die ons veiligheid kan bieden wanneer we geteisterd worden door weersextremen als gevolg van de klimaatverstoring.

Inderdaad een klimaatrobuuste vallei biedt genoeg ruimte voor water en behoedt ons zo voor overstromingen bij hevige regenval. In een klimaatrobuuste vallei infiltreert het water, zodat aanhoudende droogte en/of hitte niet al te veel schade aanricht. Alleen een duurzame vallei herbergt rijke natuur, schenkt ons het noodzakelijke water, en staat garant voor biodiversiteit en levensnoodzakelijke ecosysteemdiensten zodat ook de voedselproductie gewaarborgd blijft.

Ze biedt ruimte voor zachte ontspanning en veiligheid wanneer de nood het hoogst is. Maar hoe goed we ook bezig zijn, we, of beter ‘die veerkrachtige, duurzame vallei’ is er nog lang niet. De verdroging van het Olens Broek zal bijvoorbeeld met dit project helaas niet volledig van de baan zijn. En dus moeten we samen een versnelling hoger schakelen. Herstel gaat inderdaad traag. Soms tergend traag.

Laat ons daarom nog meer vastberaden en vooral volgehouden doorgaan op ons elan, om samen het verschil te blijven maken."

 

 

Copyright VMM

Copyright VMM