Verbod op indoor evenementen van meer dan 3 500 mensen

publish date
03.12.2021

In de provincie Antwerpen gaat er met onmiddellijke ingang een politieverordening van kracht die indoor-evenementen met meer dan 3 500 aanwezigen verbiedt.  

Door het hoge aantal besmettingen, hospitalisaties en de hoge bezettingsgraad op intensieve zorgen,  en door het alarmniveau 5 voor België als geheel, is deze dringende, bijkomende maatregel nodig om het hoofd te bieden aan de vierde golf van het coronavirus COVID-19. Tegelijk staat ook de eerstelijnszorg onder sterke druk, wat eveneens tot dit besluit bijdraagt.

Meer info vind je in het politiebesluit.