Veiligheidsinspanningen Umicore Hoboken voorgesteld aan gouverneur tijdens werkbezoek

publish date
10.10.2023

Umicore in Hoboken is een hogedrempel-Sevesosite waar kostbare metalen gerecycleerd worden uit onder andere laptops, smartphones en industriële bijproducten.

Verschillende incidenten op de site tussen 2018 en 2020 leidden in het verleden tot onbegrip en ongerustheid bij de buurtbewoners. In de zomer van 2020 ging gouverneur Cathy Berx constructief in gesprek met de directie van Umicore over de risicocultuur in het algemeen en de opeenvolgende incidenten in het bijzonder. Bij dit startoverleg waren destijds ook schepen van stad Antwerpen Fons Duchateau, medewerkers van de federale dienst Noodplanning van de gouverneur en de zonecommandant van Brandweer Zone Antwerpen aanwezig.

Voor het bedrijf en de overheden kon en kan er slechts één streefdoel zijn: het aantal incidenten terugbrengen tot nul. Umicore engageerde zich om hier intensief werk van te maken en investeerde aanzienlijk in de veiligheid van zijn site en de noodzakelijke risicocultuur. Deze investeringen kwamen er naast de continue investeringen van jaarlijks 25 miljoen EUR in milieuzorg. 

Een diepgaand samenwerkingstraject werd gelanceerd met maandelijks overleg over de uitvoering van alle afspraken en veiligheidsmaatregelen tussen Umicore en de federale Dienst Noodplanning van de gouverneur en stad Antwerpen.  Daarbij werd systematisch geëvalueerd of de geplande maatregelen en investeringen effectief en toereikend waren om het aantal incidenten te beperken en de buurt snel te waarschuwen en te informeren in geval van een incident.

Op maandag 9 oktober bracht gouverneur Cathy Berx samen met de partners van het samenwerkingstraject een afsluitend werkbezoek aan de site Umicore Hoboken.  Tijdens dat bezoek werden alle veiligheidsinspanningen en -maatregelen van de voorbije jaren uitgebreid voorgesteld.

Gouverneur Cathy Berx: “Omwille van het gebruik van metaalhoudende grondstoffen en noodzakelijke reagentia en toeslagstoffen die nodig zijn in het recyclageproces van onder andere edelmetalen is Umicore een Sevesobedrijf, één van de vele op het grondgebied van de provincie Antwerpen. Deze bedrijven vragen om superieure veiligheidsmaatregelen en waakzaam toezicht. Voor Umicore Hoboken, gevestigd in een woonwijk, moet de lat extra hoog liggen voor wat betreft veiligheid en milieuzorg. Indien er zich toch een incident voordoet, moet het bedrijf hier op een correcte manier mee omgaan. Dit betekent dat er een perfect werkend noodplan is, dat de transparantie naar de overheden maximaal is en dat het bedrijf snel, open en correct communiceert naar de buurtbewoners. Aan deze punten werd er de voorbije jaren intensief en samen met de verschillende veiligheidspartners gewerkt.  Ik ben dan ook tevreden met de resultaten die we vandaag kunnen voorleggen. Ik dank de directie van Umicore site Hoboken voor het sterke engagement en de vele inspanningen die ze tijdens het samenwerkingstraject leverden. Ook veel dank aan de partners –de medewerkers van mijn dienst Noodplanning, Brandweer Zone Antwerpen en stad Antwerpen- voor de grondige opvolging en uitstekende begeleiding.” 

We zijn verheugd met het bezoek van gouverneur Cathy Berx aan onze site. Na drie jaar intens en vakkundig samenwerken met haar overheidsdiensten hebben we de noodplanning en de brandveiligheid op onze site aanzienlijk verbeterd. Onze interne noodplanning is veel robuuster geworden, doordat we onze noodprocedures op elkaar hebben afgestemd en er, in overleg concrete maatregelen op het fabrieksterrein aan hebben gekoppeld. Ik beschouw het bezoek van de gouverneur als een teken van vertrouwen en kijk uit naar een blijvende samenwerking om de veiligheid van onze site naast een woongebied zo sluitend mogelijk te maken. Dit gaat uiteraard samen met onze continue investeringen in onze noodwerking en milieuzorg,” zei Johan Ramharter, Senior Vice President en directeur van de Umicore site.