Slotmoment beek- en valleiherstel Molenbeek-Bollaak gevierd in het bijzijn van gouverneur Cathy Berx

publish date
27.03.2024

In Emblem (Ranst) is het beek- en valleiherstel aan de Molenbeek-Bollaak afgerond. De waterloop tussen het Netekanaal en de Kleine Nete functioneert voortaan opnieuw als natte natuur en geeft water de ruimte die het nodig heeft.

Het project is een maatregel van het rivierherstelprogramma Kleine Nete. De uitvoering was mogelijk dankzij de Blue Deal, het initiatief van de Vlaamse regering om Vlaanderen weerbaar te maken tegen droogte en wateroverlast.

De Vlaamse Milieumaatschappij bedankte haar lokale partners tijdens een feestelijk slotmoment.  De werken werden er inhoudelijk toegelicht tijdens een informatief panelgesprek waaraan ook gouverneur Cathy Berx deelnam.

Hermeandering Bollaak - panelgesprek
Hermeandering Bollaak - luchtfoto