Publieke raadpleging en infomarkten over Tussennota De Nieuwe Rand

publish date
12.02.2024

Als onderdeel van het Toekomstverbond uit 2017 wil ‘De Nieuwe Rand’ het oostelijk deel van het Antwerpse Haventracé realiseren. Vandaag ligt een nieuw onderzoeksrapport, de tussennota, op tafel. Van 1 februari tot en met 16 maart 2024 loopt hierover een publieke raadpleging. In de nota wordt de visie voor een klimaatgordel voorgesteld, op basis van het reeds uitgevoerde onderzoek. Er staat ook in beschreven welke tracés het studieteam verder zal onderzoeken voor een mogelijke nieuwe weg – de Nx – in Stabroek. In het onderzoek naar een mogelijke nieuwe ondergrondse weg tussen het rondpunt van Wommelgem en de A12/E19 in Merksem – de A102 – focust het project op drie kansrijke programma’s.

Publieke raadpleging van 1 februari tot en met 16 maart 2024
De stand van zaken van het onderzoek wordt vandaag weergegeven in een tussennota. Dat is een openbaar document waarin staat beschreven:

· Welke tracés we verder onderzoeken om de verkeersleefbaarheid rond Stabroek, Hoevenen en Kapellen te verbeteren en hoe het onderzoek zal gebeuren;

· Hoe en waarom we het onderzoek naar een mogelijke nieuwe ondergrondse weg tussen het rondpunt van Wommelgem en de A12/E19 in Merksem verderzetten aan de hand van drie kansrijke programma’s;

· Welk toekomstbeeld we voor ogen hebben voor de klimaatgordel.

Van 1 februari tot en met 16 maart krijgt iedereen de kans om feedback te geven op de tussennota tijdens de publieke raadpleging. Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx: “We hebben het voorbije jaar zowel tijdens de werkbanken met lokale besturen, burgerbewegingen en het middenveld, als tijdens de werkateliers met burgers, een constructief participatietraject afgelegd. Tijdens de publieke raadpleging krijgt iedereen opnieuw de kans om ideeën en bedenkingen over de verdere aanpak, die we vandaag voorstellen, te delen. Met deze feedback kunnen we de juiste zaken op de juiste manier verder onderzoeken.”

De tussennota kan nagelezen worden op de website www.denieuwerand.be of in de gemeente- en districtshuizen van Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Merksem, Deurne, Borgerhout, Antwerpen, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Schilde, Wijnegem, Zandhoven, Ranst, Wommelgem, Kalmthout, Wuustwezel en Brecht.

Infomarkten en verdere samenwerking
Dialoog met alle betrokkenen staat centraal in De Nieuwe Rand. Om iedereen zo goed mogelijk te informeren, worden twee infomarkten over de tussennota georganiseerd. Iedereen is welkom, doorlopend van 16.30 tot 20.30 uur.

· Maandag 5 februari 2024 in zaal Jos, Kerkstraat 89, 2940 Stabroek

· Dinsdag 20 februari 2024 in ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem

 

Het volledige persbericht kan u hieronder nalezen.

Publieke Raadpleging De Nieuwe Rand - Infomarkt Stabroek
Publieke Raadpleging De Nieuwe Rand - Infomarkt Stabroek