Persconferentie De Nieuwe Rand: gouverneur Cathy Berx kondigt publieksraadpleging aan

publish date
08.09.2022

Het Complex Project ‘De Nieuwe Rand’ onderzoekt hoe de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen beter kunnen. Als onderdeel van het Toekomstverbond uit 2017 moet ‘De Nieuwe Rand’ het oostelijk deel van het Antwerpse Haventracé realiseren. Na veel voorbereidend werk ligt vandaag een alternatievenonderzoeksnota klaar die de verschillende oplossingen en de onderzoeksmethodiek omschrijft. Van 12 september tot en met 11 oktober krijgt iedereen tijdens een publieke raadpleging de kans om daar feedback op te geven.

Gouverneur Cathy Berx: "We geven iedereen de kans om hun bedenkingen, zorgen en voorstellen te delen. Zo kan de maatschappelijke discussie met zoveel mogelijk kennis en inzicht gevoerd worden over het globale project en ruimtelijk programma met het oog op oplossingen voor de toekomst. Hoe sterker de feedback, hoe beter en sneller we de geplande onderzoeken kunnen bijsturen en verfijnen."

Meer informatie over 'De Nieuwe Rand' vindt u terug op www.denieuwerand.be.