PERSBERICHT: Gouverneur Cathy Berx en Commissaris van de Koning Ina Adema overleggen met grensburgemeesters over veilig verloop van de eindejaarsdagen

publish date
23.12.2020

COVID-19  - Op 22 december organiseerden gouverneur Cathy Berx en Commissaris van de Koning Ina Adema opnieuw een digitaal overleg met de grensburgemeesters in de provincies Antwerpen en Noord-Brabant. Aan het overleg namen ook leden van de deputatie, vertegenwoordigers van de hulpdiensten van beide landen en vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant deel. 

Gouverneur Cathy Berx bracht de grenspartners samen om een gezamenlijk en actueel beeld te krijgen van de impact van de Belgische en de Nederlandse coronamaatregelen op de grensstreek. Daarnaast werden de verwachtingen voor en de voorbereiding op de jaarwisseling besproken.  

De deelnemers overleggen geregeld en bespreken de grensoverschrijdende aandachtspunten zo vaak als nodig ook bilateraal. Gouverneur Cathy Berx: “Samen met de grenspartners volgen we de verspreiding van het virus en de impact ervan nauwgezet op, en dit aan beide kanten van de grens. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende maatregelen, en meer nog van de mogelijke effecten ervan aan de andere kant van de grens. Door informatie-uitwisseling en afstemming dragen we maximaal bij tot de gezondheid en veiligheid van onze inwoners”.

Ina Adema: “De coronacrisis heeft onze grensstreek de afgelopen maanden al voor vele uitdagingen gesteld. Ik ben wat dat betreft blij dat de lijnen kort zijn, dat we elkaar weten te vinden en dat we goed samenwerken. Dit grensoverleg geeft uiting aan onze verbondenheid in de Belgisch-Nederlandse grensstreek”. 

Uit het overleg op 22 december bleek dat de afgelopen dagen zonder noemens-waardige problemen zijn verlopen. Grensverplaatsingen beperken blijft wel erg belangrijk: de cijfers van besmettingen zijn immers nog hoog. De doelstellingen zijn gelijk: nieuwe besmettingen verhinderen door minder fysiek sociaal contact, de maatregelen waarmee beide landen dit doel willen bereiken verschillen doorheen de crisis. 

Cathy Berx: “Zoals de Duitse viroloog Christian Drosten zegt, ga je er het beste van uit dat je zelf besmettelijk bent, en dat je ook ieder ander beschouwt als  besmettelijk. Als je consequent handelt naar dit inzicht, beperk je de verspreiding van het virus, bescherm je je gezondheid en de gezondheid van wie je dierbaar is. Tegelijk bespoedig je de hervatting van vele sociale activiteiten waar we zo naar verlangen. Fysieke contacten sterk beperken, afstand bewaren, je zelf beschermen, drukte en slecht verluchte plekken vermijden… zijn deze eindejaarsdagen het mooiste geschenk dat je kan geven.  Zo krijgt: “Ik wens jou een gezond 2021” zijn volle betekenis”.

Ina Adema:  “We maken ons op voor eindejaarsdagen die dit jaar zo anders zijn dan we hadden gewild en gehoopt maar de cijfers laten ons geen andere keus. Het is dan ook juist nu van het grootste belang om de maatregelen in acht te nemen en onze sociale contacten maximaal te beperken. Alleen op die manier gaat 2021 ons brengen waar we allemaal zo naar verlangen, meer vrijheid en perspectief voor al diegenen die nu door de strenge beperkingen geraakt worden.”  

Download hier het persbericht in een pdf-bestand