Inhuldiging leerstoel Crisis Governance: gouverneur Cathy Berx in debat over crisisbeheer

publish date
21.09.2023

Op 20/09/2023 werd de gloednieuwe Leerstoel Crisis Governance plechtig ingehuldigd in het Havenhuis. Gouverneur Cathy Berx en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden woonden de plechtigheid bij.  Ook namen ze deel aan een debat over het thema crisisbeheer.

Omwille van de nood aan meer wetenschappelijk onderzoek over crisismanagement, beslisten Brandweer Zone Antwerpen, Port of Antwerp-Bruges, de Universiteit Antwerpen en PM Risk Crisis Change een nieuwe leerstoel op te rechten, de leerstoel Crisis Governance.

Crisisbestuur is cruciaal en daarom besloten de Universiteit Antwerpen, Brandweer Zone Antwerpen, PM. Risk Crisis Change en Port of Antwerp-Bruges de handen in elkaar te slaan en samen de ‘Leerstoel Crisis Governance’ op te richten.

Doel van de leerstoel (bron https://www.uantwerpen.be/)

De ‘Leerstoel Crisis Governance’ wil door een holistische, op processen gebaseerde benadering kennis creëren én verspreiden over het brede onderwerp ‘crisis governance’. Zowel onderzoekers als professionals worden ondersteund in hoe effectief crisisbestuur kan bijdragen aan onderzoek en praktijk, zowel op strategisch als operationeel niveau, om adequaat te kunnen ontwikkelen, besturen en aan te passen aan veranderende omstandigheden.

De ambitie

De leerstoel beoogt niet alleen te bestuderen hoe inzichten uit verschillende vakgebieden bestaande paradigma's en theorieën uitdagen, maar wil ook die kennis valoriseren voor organisaties en hun leden. De ambitie van de leerstoel is enerzijds om te fungeren als een centrum voor onderzoek en regelgeving en anderzijds om een referentiecentrum te worden voor onderzoekers en professionals die geïnteresseerd zijn in dit multidisciplinaire vakgebied van crisisbestuur. Meer informatie vind je op de website van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. 

    Leerstoelhouders: Hugo Marynissen & Sascha Albers

    Faculteit: faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie

    Actief: sinds 2023

    Partners: Brandweerzone Antwerpen, PM - Risk Crisis Change en Port of Antwerp-Bruges