Gouverneur huldigt mee Klimaatplassen in Dessel en Mol in

publish date
09.07.2024

Op vrijdag 5 juli werden er in Dessel en Mol 2 Klimaatplassen ingehuldigd in aanwezigheid van gouverneur Cathy Berx, gedeputeerden Jan De Haes en Mireille Colson, alsook de burgemeesters van Mol en Dessel.

Via de Blue Deal wil de Vlaamse Regering de waterzekerheid in Vlaanderen verbeteren door in te zetten op het vasthouden en hergebruiken van water. In het project Vlaanderen WaterProof bekijkt VITO de mogelijkheden om de grondwatervoorraden te beschermen door slim waterbeheer en bijkomende buffering van water. De zandwinningsplassen in Donk (Dessel) en Rauw (Mol) maken deel uit van de demoruimte KlimaatPlassen

Als het vandaag regent dan stroomt een groot deel van deze neerslag via grachten of de riolering rechtstreeks naar onze waterlopen en verdwijnt het water vervolgens snel richting zee. De klimaatverandering zorgt alsmaar vaker voor langere perioden van droogte, afgewisseld met hevige regenbuien. De beperkte aanvulling van het grondwater verhoogt de druk op ons watersysteem. Het is belangrijk dat we anders omgaan met water door neerslag niet langer snel af te voeren naar zee maar het water beter vast te houden en te hergebruiken.
 
Een wetenschappelijke studie uitgevoerd door VITO toont aan dat de zandwinningsplassen in de Kempen een rol kunnen spelen om de waterzekerheid in de regio te verbeteren. Met twee van die plassen gaan we in het Vlaanderen WaterProof project aan de slag: de Sibelco-plas Donk in Dessel en de put van Rauw in Mol.

Plas Donk in Dessel

In De Sibelco-zandgroeve Donk werd er afgelopen jaar een regelbare stuw geplaatst. Door deze stuw aan de overloop van de groeve kan er tot 150.000 m³ water (of het jaarlijks watergebruik van ruim 2.000 gezinnen) gebufferd worden voor gebruik in droge perioden. Daarnaast is ook het dagelijkse overloopdebiet van gemiddeld 10.000 m³ (of het dagelijks gebruik van meer dan 85.000 gezinnen) inzetbaar als alternatieve waterbron wanneer dit debiet niet noodzakelijk is voor de voeding van de Witte Nete.

Rauw in Mol

Momenteel stroomt een aanzienlijk volume water continu uit de Put van Rauw naar het Kanaal Dessel-Kwaadmechelen. Uit waterkwaliteitsanalyses blijkt dat het water van de plas Rauw van goede kwaliteit is en dat het mogelijk inzetbaar is voor drinkwaterproductie. Om zicht te krijgen op de noodzakelijke waterzuiveringsstappen zetten Pidpa en VITO piloottesten op. Een voordeel van het gebruik van het overloopwater als ruwwaterbron is dat het onttrekken van dit water geen significante impact heeft op de omgeving. Als de resultaten gunstig zijn, zal er nagegaan worden of dit water op lange termijn inzetbaar is voor drinkwaterproductie.

 

Partners

Binnen de demoruimte KlimaatPlassen werkt VITO samen met gouverneur Cathy Berx, Sibelco, Pidpa, De Vlaamse Milieumaatschappij, Voka Mechelen-Kempen, Provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg, Het Agentschap Natuur en Bos, gemeente Mol en gemeente Dessel.