Gouverneur Cathy Berx verwelkomt deelnemers netwerkoment Seveso-bedrijven en medewerkers crisiscommunicatie

publish date
02.02.2024

Op 1 februari organiseerde de Dienst Noodplanning van de federale diensten van de gouverneur van Antwerpen, een netwerkmoment in het provinciehuis. Aanwezig daarbij waren de communicatieverantwoordelijken van de Antwerpse Sevesobedrijven - bedrijven waar men gevaarlijke stoffen produceert, verwerkt, behandelt of opslaat- enerzijds, en de D5-verantwoordelijken van de Antwerpse gemeenten en steden anderzijds. De D5-verantwoordelijken staan in voor de communicatie in geval van een incident in hun gemeente. Aanleiding van het netwerkmoment was de opleiding ‘afstemming crisiscommunicatie tussen sevesobedrijven en overheid bij noodsituaties’ die de aanwezigen in 2023 allen volgden.  Gouverneur Cathy Berx heette alle deelnemers van harte welkom. In haar welkomstwoord wees ze onder andere op het belang van goede afstemming tussen de verschillende veiligheidspartners, op de nood aan voldoende oefening en training alsook op het belang van een sterk netwerk in geval van een onverhoopte (bedrijfs)crisis.