Gouverneur Cathy Berx steekt zorginstellingen Kempen hart onder de riem

publish date
15.07.2021

Op maandag 12 juli 2021 bracht gouverneur Cathy Berx samen met adjunt-gezondheidsinspecteur Eik Genbrugge een bezoek aan verschillende zorginstellingen in de Kempen.

De gouverneur nam een kijkje in het vaccinatiecentrum in Turnhout en kreeg een rondleiding in het AZ Turnhout. Ze sprak er uitgebreid met de artsen en medewerkers van het klinisch labo, de dienst spoedgevallen, intensieve zorgen en de afdeling longziekten over hoe zij de voorbije maanden hebben beleefd. Aansluitend trokken de gouverneur en de adjunct-gezondheidsinspecteur ook naar Malle, naar het woonzorgcentrum Ter Bleeke om er te luisteren naar de verhalen van de medewerkers. Ook het woonzorgcentrum Ter Bleeke werd de voorbije maanden helaas zwaar getroffen door het virus.

De zorg en de inzet van het zorgpersoneel tijdens de coronacrisis was en is meer dan indrukwekkend. De gouverneur sprak dan ook haar dankbaarheid en bewondering uit voor alle zorgverleners, de directies en de burgemeesters. Zonder het harde en niet aflatende werk en de flexibiliteit van deze mensen had de impact en de omvang van de crisis nog vele malen groter geweest. Dat wij allemaal steeds kunnen rekenen op hun inzet en professionaliteit, verdient onze grootste waardering.